Bygger två storskaliga solparker i Dalarna

Svea Solar och Sakofall Energi etablerar jättelik solcellspark i Dalarna. Arkivbild

Två imponerande solparker, motsvarande 30 fotbollsplaner i storlek, planeras för att förse den växande industrin i Dalarna med lokalproducerad el. Det innovativa projektet drivs av Svea Solar och Sakofall Energi och det har snabbt fått grönt ljus från Länsstyrelsen. Projektet är ett samarbete där Svea Solar förvärvar rättigheterna, bygger och förvaltar solparkerna, medan Sakofall Energi förblir intressent under tio år.

En av nyckelfaktorerna för framgången, enligt Tom Sakofall, grundare av Sakofall Energi, är att man har fokuserat på avverkad skogsmark. Detta strategiska beslut möjliggjorde en snabbare process genom att undvika kontroversiell användning av jordbruksmark och därmed minskad påverkan på matproduktionen i länet.

Tom Sakofall förklarar: "Vi ser paralleller till bostadsbyggandet. Det handlar om att lokalisera mark och göra den byggbar. Den främsta utmaningen är att hitta anslutningspunkter till elnätet. Därför har vi knutit till oss ett team från energibranschen", säger Tom Sakofall till DI.

Bygglovet ansöktes förra hösten och Länsstyrelsen har nu givit grönt ljus till byggstart mot slutet av året. De båda solparkerna förväntas börja leverera el under det andra kvartalet nästa år.

"Etableringarna ligger i elområde tre, där konsumtionen är som allra högst i Sverige. Förutsättningarna när det gäller anslutning till elnätet är också bra. Vi ser även positivt på industriutvecklingen i regionen, vilket gör det extra roligt", kommenterar Pontus Skog, utvecklingschef för solparker på Svea Solar”, till DI.