1komma5° applåderar skatteverkets beslut om solcellsbatterier

Energistyrsystemet Heartbeat ökar egenanvändningen av solelen i hemmet. Bild: 1komma5°

Programvaruföretaget 1komma5°, en framstående aktör inom solenergisektorn, välkomnar det senaste beslutet från Skatteverket angående statliga subventioner för batterisystem kopplade till solceller. Enligt Skatteverket kommer endast batterier som ökar egenanvändningen av solenergi att vara berättigade till statliga medel.

Beslutet motiveras av att batterier inom frekvensmarknaden (FCR) inte optimerar användningen av solenergi, utan istället skickar ut överskottsel direkt i elnätet. Detta innebär att husägare kan skicka ut egenproducerad el i elnätet när det redan kan finnas ett överskott och behöva köpa el när elnätet är mest ansträngt och elpriserna är höga. Batterier kopplade till FCR lagrar inte den egenproducerade elen och uppfyller därmed inte huvudsyftet med bidraget.

Gunnar Jönsson, VD för 1komma5°, stöder beslutet och kommenterar: "Vi stöder Skatteverkets fokus på batterisystem som ökar egenanvändningen av solenergi och minskar beroendet av fossilbaserad elproduktion. Användningen av offentliga medel bör vara i linje med dessa mål."

1komma5° inriktar sig på helhetssystem för energi i villor för att skapa verklig nytta. Genom det egna innovativa energistyrsystemet, Heartbeat, ökar villornas användning av el från sol och vind, vilket bidrar till att öka egenanvändningen och utnyttjandet av förnybar el, helt i enlighet med Skatteverkets riktlinjer. Systemet integrerar husets stora energiförbrukare, såsom värmepump och elbilsladdning, och optimerar samtidigt batteriladdningen under solproduktionstider, vilket minskar behovet av el från nätet och ökar den egna användningen av solenergi vid den mest kostnadseffektiva tidpunkten på dygnet.

1komma5° har även uttryckt kritik mot branschorganisationer som strävar efter att maximera vinst genom offentliga medel utan att erbjuda helhetslösningar. Christian Günthner, talesperson för 1komma5° betonar vikten av att offentligt stöd och långsiktiga mål om CO2-neutralitet bör fokusera på självförsörjande och hållbara lösningar.