H&M Group och Alight stärker samarbete med tre nya solparker i Sverige

Foto: Pexels

Alight, en ledande solutvecklare och energiproducent i Europa, har ingått långsiktiga elköpsavtal (PPA) med den globala modekedjan H&M Group för att uppföra tre nya solparker i Sverige.

Solparkerna kommer att vara belägna i Blekinge, Södermanland och Halland och ha kapaciteter på 13 MW, 6 MW och 4 MW. Konstruktionen av solparken i Blekinge har redan påbörjats, medan arbetet med de andra två anläggningarna planeras att starta senare under våren. Enligt den aktuella tidslinjen förväntas de vara i drift i början av 2025 och kommer att leverera grön el till H&M Group. När solparkerna är i drift kommer Alight att vara ansvarig för ägande och drift.

Sammanlagt förväntas projekten generera minst 24 GWh grön el per år, vilket motsvarar elförbrukningen för över 4 800 villor *. Detta avtal fördjupar det redan existerande partnerskapet mellan H&M Group och Alight. Tidigare undertecknade de ett PPA-avtal i december 2022 för att bygga en 100 MW solpark i Hultsfred, ett projekt som samägs och utvecklas tillsammans med Neoen, en framstående fransk producent av förnybar energi.

Ulrika Leverenz, Head of Green Investment på H&M Group, kommenterar: "Vi är entusiastiska över möjligheten att etablera tre nya solparker utöver det tidigare PPA-avtalet vi ingick med Alight 2022. Detta tar oss närmare vårt mål att enbart använda förnybar el år 2030 och är en central del av vår strategi för att minska utsläpp och uppnå nettonollmålet 2040."

Harald Överholm, VD och medgrundare av Alight, tillägger: "Vi är stolta över att H&M Group har valt att stärka vårt partnerskap genom att ingå PPA-avtal för att bygga tre nya solparker i Sverige. H&M Groups engagemang möjliggör dessa projekt och bidrar med ytterligare grön el till det svenska elnätet, vilket gynnar både hållbart näringsliv och samhället som helhet."

*Baserat på 5 000 kWh per hushåll Om solparken i Blekinge: Investerare: Infranode och Alight Ägare av elnätet: E.ON Förväntad årlig elproduktion: 14 GWh/år Installerad effekt: 13 MWp Areal: 13 hektar Byggstart: Hösten 2023 Planerat datum för driftsättning: Våren 2025 Om solparken i Södermanland: Investerare: Alight Elnätsägare: Tekniska Verken Förväntad årlig elproduktion: 6 GWh/år Installerad effekt: 6 MWp Areal: 10 hektar Byggstart: Våren 2024 Planerat datum för driftsättning: Våren 2025 Om solparken i Halland: Investerare: Alight Elnätsägare: E.ON Förväntad årlig elproduktion: 4 GWh/år Installerad effekt: 4 MWp Areal: 6 hektar Byggstart: Våren 2024 Planerat datum för driftsättning: Våren 2025

*Baserat på 5 000 kWh per hushåll

Om solparken i Blekinge:
Investerare: Infranode och Alight
Ägare av elnätet: E.ON
Förväntad årlig elproduktion: 14 GWh/år
Installerad effekt: 13 MWp
Areal: 13 hektar
Byggstart: Hösten 2023
Planerat datum för driftsättning: Våren 2025

Om solparken i Södermanland:
Investerare: Alight
Elnätsägare: Tekniska Verken
Förväntad årlig elproduktion: 6 GWh/år
Installerad effekt: 6 MWp
Areal: 10 hektar
Byggstart: Våren 2024
Planerat datum för driftsättning: Våren 2025

Om solparken i Halland:
Investerare: Alight
Elnätsägare: E.ON
Förväntad årlig elproduktion: 4 GWh/år
Installerad effekt: 4 MWp
Areal: 6 hektar
Byggstart: Våren 2024
Planerat datum för driftsättning: Våren 2025