Svea Solar bygger storskalig batteripark med Luleå Energi

Fjällskärpark. Foto: Svea Solar

Svea Solar tar nu steget in på marknaden för storskaliga batterier i Sverige i samarbete med Luleå Energi. Genom denna satsning använder Svea Solar sin kompetens inom storskaliga solenergilösningar för att adressera det växande behovet av robusta energilagringslösningar. Det första batteriprojektet, med en kapacitet på 12 MW, markerar början på en betydande satsning för Svea Solar under de kommande åren. Fokus på batteriteknik förväntas spela en viktig roll i att stödja och utveckla det svenska elnätet. Storskaliga batterier blir en viktig komplettering till solparker genom att bidra till att balansera elnätet, särskilt genom att reglera tillförseln av solel till nätet under hög belastning.

"Svea Solar är stolta över att vara ledande inte bara inom storskaliga solparker i Sverige, utan även inom utveckling och konstruktion av batteriparker. Vårt mål är att inte bara möta dagens energibehov utan också att vara en katalysator för en hållbar framtid. Vi ser fram emot att bidra till ökad tillgänglighet och pålitlighet i det svenska elnätet. Vi tror att i framtiden kommer nästan alla solparker att kombineras med batterier," säger Pieter Godderis, chef för solparker på Svea Solar.

bild
Pieter Godderis, chef för solparker på Svea Solar. Foto: Svea Solar

Under de kommande åren planerar Svea Solar att fortsätta denna ambitiösa satsning genom att bygga batterianläggningar i anslutning till storskalig solelproduktion runt om i landet. Batteriparken som nu byggs för Luleå Energi markerar starten på denna strategi.

"När samhället omställs och elektrifieringen ökar ställs nya krav på elnätet. Utbyggnad, effektoptimering och ökad kraftproduktion kommer att krävas, men även lösningar för att lagra el och aktivt bidra till att balansera elnätet. Batteriparken är en viktig pusselbit för den fortsatta energiomställningen i Luleå," säger Sofia Antonsen, chef för Utveckling på Luleå Energi.

Projektet planeras vara klart under andra halvan av 2024.