Soltech Energy- Mål och visioner för framtiden

Bild: Soltech Energy

Styrelsen för Soltech Energy har beslutat om ett nytt finansiellt mål för de kommande fem åren. Det reviderade målet innebär att Soltechkoncernen år 2028 strävar efter att generera intäkter om 8 miljarder SEK med en lönsamhet på 10 procent (EBITA). Fokus kommer under perioden 2024 och framåt att ligga på helhetslösningar, lönsamhet och kostnadskontroll. Under de kommande fem åren kommer Soltech även prioritera organisk tillväxt bland sina 22 operativa bolag, varav tjugo är belägna i Sverige, ett i Nederländerna och ett i Spanien.

Under de senaste fem åren har Soltech ökat sina intäkter från ungefär 50 miljoner SEK till nästan 3 miljarder SEK (Q4 2022 till Q3 2023). Koncernen sysselsätter för närvarande 1 000 anställda i tre länder. Den snabba och planerade expansionen, som har skett genom förvärv och hög organisk tillväxt, har medfört betydande investeringar och lett till röda siffror. Trots detta har lönsamheten varit i fokus de senaste fyra kvartalen och har gradvis förbättrats.

Soltech meddelade i november 2019 ett tidigare femårsmål att uppnå intäkter om 4,7 miljarder SEK år 2024. Eftersom snabb tillväxt genom förvärv inte längre är huvudfokus, bedömer Soltech att det tidigare intäktsmålet inte kommer att nås 2024. Det nya finansiella målet är nu att nå 8 miljarder SEK år 2028 med ett höjt lönsamhetsmål från 8-10 procent till 10 procent (EBITA). Strategiska förvärv kommer genomföras under femårsperioden när rätt tillfälle ges.

Vd Stefan Ölander kommenterar marknaden och det nya finansiella målet:

– Solenergi och dess relaterade produkter och lösningar, såsom laddnings-, lagrings- och balanstjänster, anses vara en självklar bransch för framtiden enligt nationella och internationella analyser. Soltechkoncernens omfattande erbjudande inom alla dessa områden, tillsammans med expertisen inom tak, fasad och elteknik, har resulterat i en stark position på våra tre marknader. En position som vi ser fram emot att stärka ytterligare för att uppnå vårt nya mål om 8 miljarder SEK i intäkter med 10 procent EBITA år 2028.