QuickPlan från EWS: Planera, beräkna och administrera solcellsprojekt i ett enda program

Planeringsstöd med Onlineverktyg från EWS.

EWS förnyade QuickPlan, sitt framgångsrika planeringsverktyg för solcellssystem. QuickPlan 3.0 kombinerar nu teknisk planering, framtagning av offerter och inköpsrådgivning online i ett kompakt verktyg. Programmet ger användaren nu mer säkerhet, sparar tid och lovar framgång.

”QuickPlan är som en 'schweizisk armékniv' när det gäller den kompletta hanteringen av solcellsprojekt. Den tidigare krångliga och osäkra användningen av olika verktyg för de tekniska och ekonomiska projektdelarna samt onödig nyplanering tillhör nu det förflutna”, förklarar EWS VD och företagets grundare Kai Lippert.

Hans son och efterträdare, Jan Paul Dahm, som leder teamet med åtta heltidsanställda utvecklare av programvaran, är nöjd med de explosionsartade användningssiffrorna för de online-verktygen som EWS erbjuder sina samarbetspartner helt gratis: ”Redan förra året fördubblades inloggningarna på våra digitala plattformar till mer än 12 000 per vecka och online-beställningarna tredubblades. Nu, med den nya versionen kommer siffrorna att gå genom taket!”

I den aktuella marknadssituationen, som kännetecknas av särskilt hög efterfrågan och stor osäkerhet gällande tillgången på varor, erbjuder QuickPlan solcellsföretagen stor tidsbesparing vid genomförandet av sina solcellsprojekt och högsta möjliga tillförlitlighet vid inköp av komponenter - två avgörande fördelar i deras dagliga arbete.

bild
I den nya versionen från QuickPlan är beräkningsverktyget QuickCalc komplett integrerat. Nu är det möjligt att projektera solcellsanläggningar med komponenter som är aktuellt tillgängliga, ekonomiskt och tekniskt mest fördelaktiga.

QuickCalc: intuitiv beräkning av kompletta solcellssystem

Förutom många nya funktioner kan solcellsproffs och nybörjare inom branschen särskilt glädjas åt en tydligare och intuitiv process för planering och framtagning av kostnadskalkyl för kompletta system med QuickCalc, som är nu integrerad i QuickPlan. Framställningen av en offert för kompletta solcellssystem är nu ännu lättare. Alla delar i planeringsprocessen är tätare sammankopplade och alla bearbetningssteg baseras på samma dataunderlag. Användarna kan därmed snabbt och tillförlitligt hitta ekonomiska, tekniskt lämpliga och tillgängliga lösningar för kompletta solcellssystem vid planering och beräkning av kundens projekt.

Utöver direkt tillgång till modulfältdesignen via Google Maps erbjuder QuickCalc nu också beslutsstöd för optimalt anpassade montagesystem samt rekommendationer för energilagring – om så önskas, även med nödströmsfunktion. Produktförslag tas alltid fram med hänsyn till teknisk lämpliga egenskaper av alla komponenter, produkttillgänglighet i sex månader framåt i tiden och projektspecifika leveransvillkor.

bild
QuickPlan – Utvecklingen av användare per vecka.

QuickShop: Planering av tillförlitliga inköp

EWS:s digitala inköpsrådgivare QuickShop, är också integrerad i den nya versionen av QuickPlan och tar även hänsyn till produkters tillgänglighet vid önskat leveransdatum. Särskilt slående är att den erbjuder individuella produktalternativ utifrån ekonomiska och projektspecifika kriteriterier, kompletta systemkombinationer som paktetlösning för energilager och montagesystem.

Priskalkulationen görs med hänsyn till personliga inköpsvillkor. All produktdata, inköpsvillkor och priser uppdateras kontinuerligt och centralt av EWS.

QuickPlan: Från datainsamling till projektdokumentation

Till de särskilt beprövade och uppskattade funktionerna hör datainmatning och planering för upp till fem takytor i en och samma kalkyl. Egen elförbrukning och självförsörjning beräknas utifrån definierade eller individuella lastprofiler. En professionell avkastningsprognos och en omfattande lönsamhetsberäkning är naturligtvis integrerade. Med bara några få musklick får solcellsproffset en övertygande projektdokumentation och ett icke-bindande erbjudande för kunden i egen corporate design. Ett separat projekthanteringssystem ger en bättre överblick och kontroll över de enskilda förfrågningarna och beställningarna.

Dessutom är det möjligt att integrera QuickPlan med en anpassad layout på den egna hemsidan. På så sätt kan slutkunder skapa egna förfrågningar, som installatörsföretaget preliminär granskar och snabbt och enkelt hanterar. Partnerföretag till EWS kan när som helst använda programvarulösningen gratis och utan licensavgifter. Det enda som behövs är att anmäla intresse och registrera sig som EWS-partnerföretag.

bild
EWS VD Kai Lippert och sin son Jan Paul Dahm.

Möt EWS på Elfack 2023

På Elfack i Göteborg den 9-12 maj kommer EWS för första gången att presentera de uppdaterade verktygen för större publik i Sverige, i monter B07:79 och under seminariet "Digitalisering i vardagen - mer effektivitet, säkerhet och framgång för solcellsbranschen", på onsdag, 10 maj kl. 14.30, Main Stage Hall F.

Besök företagets webbsida HÄR!

Om EWS GmbH & Co. KG:

Sedan 1985 är EWS partner för hantverkare inom solcellsbranschen och erbjuder all support som branschen behöver för sin verksamhetsutveckling: utförlig rådgivning, effektiv logistik, gratis online-verktyg och ett av de mest attraktiva produkt- och systemutbuden för solcellsinstallatörer. Med en växande marknadsandel är det ägarledda företaget en av de ledande specialiserade solcellsgrossisterna i Europa. På www.fotovoltaik.se erbjuder EWS ett professionellt sortiment av produkter från välkända tillverkare, med vilka företaget upprätthåller affärsrelationer, delvis sedan flera decennier tillbaka.

bild