Effektiv solenergianvändning på Svenneby Gård

Foto: SolarEdge

Svenneby Gård, en producent av mjölk och spannmål belägen några mil öster om Norrköping, har uppnått självförsörjning på elektricitet under sommarmånaderna (maj till september). Dessutom genererar gården ett överskott som matas in i elnätet efter installationen av en solcellsanläggning bestående av 646 paneler och batterilagring. Årligen kompenserar systemet för cirka 70% av gårdens totala elförbrukning och har hittills minskat koldioxidutsläppen med 184 ton.

Svenneby Gård är en av många jordbruksproducenter i Sverige som väljer att installera solenergi för att minska verksamhetens miljöpåverkan och för att möta de stigande energipriserna. Den var också bland de första anläggningarna som integrerade batterilagring som en del av systemet. Detta möjliggör effektivare användning av den genererade solenergin, vilket resulterar i snabbare avkastning på investeringen.

De 215,7 kWp solcellsmodulerna är monterade på taket till gårdens maskinhall och styrs av två SolarEdge 82.8K DC-optimerade växelriktare. Effektoptimerare på baksidan av panelerna optimerar energiproduktionen genom att hantera problem som skuggning och skillnader i panelprestanda. Dessa optimerare möjliggör även att systemet startar tidigare på morgonen och fortsätter produktionen till sena kvällen.

Överskottselektriciteten lagras i batteriet, som laddas fullt på endast två timmar och förser gården med el under hela natten under sommaren. Av de cirka 200 MWh som anläggningen producerade från januari till december förra året användes två tredjedelar för gårdens egna ändamål, medan en tredjedel såldes till elnätet.

– Vi ville ansluta oss till solcellstrenden, och med tanke på resultatet visar det sig att vi valde rätt tidpunkt. Ursprungligen var avskrivningstiden 8-10 år för solcellsanläggningen och 10-12 år för batterierna. Men med de stigande elpriserna har dessa tider nu minskat till 7-8 år respektive 9-10 år, säger Patrik Leo, ägare och företagsledare.

– Denna verksamhet var tidig med att besluta om installationen av solceller och lagringssystem, men nu ser vi att resten av marknaden börjar närma sig, och det finns en ökad efterfrågan på solcellssystem för lantbruk. Gröna gårdar strävar efter grön energi. Dessutom betraktar många det som ett sätt att säkra sina elkostnader och göra elförsörjningen mer förutsägbar, säger Tommy Brakel, säljrepresentant hos Isorent, installatören.

Anläggningens produktion kan enkelt övervakas via en app som är ansluten till växelriktaren. Detta underlättar även felsökning genom att det snabbt kan upptäckas om en panel presterar under förväntan. Detta står i kontrast till vissa solcellssystem där minskad produktion kan gå obemärkt i dagar, veckor eller längre.

– En viktig faktor att överväga när man planerar att installera en solcellsanläggning är de inbyggda säkerhetsfunktioner den erbjuder, betonar Jerry Beccau, verkstads- och teknikchef samt energiansvarig på gården.

– Vi attraherades av SolarEdge-inverterns inbyggda funktion för snabb avstängning, vilket möjliggör att systemet kan stängas av och taket göras säkert genom att sänka spänningen till en beröringssäker nivå. Detta är särskilt viktigt för säker åtkomst för servicepersonal eller räddningstjänst i händelse av en osannolik brand i maskinhallen. Det ger oss betydande trygghet, säger Jerry Beccau.