Nordic Solar bygger Litauens största solpark hittills

Genrebild: Stockfoto

Den danska solenergiföretaget Nordic Solar bygger Litauens hittills största solpark, belägen i Moletai i östra Litauen cirka 60 km från Vilnius. Den nya solparken, som för närvarande är under konstruktion, förväntas börja producera elektricitet under första halvåret 2024. Solparken har en produktionskapacitet på 100 MWp, vilket motsvarar årsförbrukningen för cirka 28 000 europeiska hushåll.

Med sin storlek och kapacitet utgör den nya solparken en milstolpe på Nordic Solars tillväxtresa. Den nya solparken som byggs av Nordic Solar i Moletai, Litauen, kommer att bidra till tillväxten av Nordic Solars operativa portfölj av solparker över det kommande året. Nordic Solar har för närvarande solparker i 9 europeiska länder. Dessa solparker har en samlad produktionskapacitet på cirka 390 MWp.

Den nya litauiska solparken, som kommer att lägga till 100 MWp till företagets portfölj av solparker i drift, indikerar att Nordic Solar är väl på väg att uppnå sina strategiska mål och expandera sin geografiska mångfald. "Den nya solparken i Moletai i Litauen betonar en viktig del av Nordic Solars tillväxtresa. Vi når en milstolpe med den pågående konstruktionen av vår hittills största solpark och dess stora kapacitet för produktion av solenergi.

- Litauen är en viktig marknad för oss att gå in på eftersom det är en EU- och euro-land, och vi ser fördelaktiga synergier mellan efterfrågan på mer förnybar energi, fokus på att stärka den lokala energiförsörjningen och vår strategi. Projektet i Moletai passar bra med våra ambitioner att gå in på en tidigare fas av värdekedjan där vi kan vara mer involverade både i design och konstruktion av varje solpark i högre grad. Vi ser fram emot att bidra till den lokala övergången till förnybar energi i Litauen där solenergi kan göra en skillnad," säger Nikolaj Holtet Hoff, VD för Nordic Solar.

Nordic Solars egna patenterade lösning kommer ytterligare optimera energiproduktionen Nordic Solar har utformat solparken, som kommer att bestå av över 150 000 solpaneler monterade på Nordic Solars patenterade stålstruktur. Lösningen är utformad för att öka energiproduktionen från baksidan av solpanelerna eftersom konstruktionen säkerställer minimal skugga och fångar solens energi effektivt. Nordic Solar har erhållit ett europeiskt patent för lösningen, som, utöver den nya solparken i Litauen, även används i företagets danska solpark i Lysabild på Als. 

Dessutom etablerar Nordic Solar solparken med fokus på att kombinera produktion av solenergi med åtgärder som gynnar växt- och djurlivet i området.

-Vi samarbetar med lokala biologer för att implementera olika initiativ i solparken, vilket tillsammans med produktionen av solenergi kommer att bidra till en hälsosam miljö för växt- och djurliv. Vi vill bidra med initiativ som främjar biologisk mångfald, så detta har inkluderats i utformningen av solparken i Moletai från allra första början, säger Glenn Aagesen, COO på Nordic Solar. Solparken i Moletai förväntas vara klar under första halvåret 2024.