Zenergy och Watts 2 You skapar Europas första klimatpositiva byggbod

Foto: Flickr

Zenergy har tecknat ett samarbetsavtal med det svenska solenergiföretaget Watts 2 You AB. Genom att integrera solenergilösningen från Watts 2 You skapades ett unikt koncept – Europas första klimatpositiva byggbod.

Zenergy har tidigare utvecklat en klimatsmart byggbod. Genom att använda nya material, innovativ design och det patenterade ZIP™-elementet erbjöd Zenergy en byggbod som var över 50 procent mer energieffektiv än de lösningar som fanns tillgängliga på marknaden vid den tiden.

Watts 2 You hade i början av 2023 lanserat ett industriellt och mobilt solenergikoncept optimerat för byggbodar. Lösningen hade kapacitet att producera cirka 4 200 kWh per år, var mobil och stapelbar samt levererades med trettio års garanti.

Zenergys befintliga energieffektiva byggbod, i kombination med Watts 2 Yous egenutvecklade solenergikoncept, gav ett klimat- och energipositivt byggbodskoncept. Det innebar att – förutom att byggboden försågs med grön el samt att ett fossilfritt energiöverskott genererades, vilket dessutom kunde lagras – även att boden kunde användas för andra energiförbrukare på byggarbetsplatsen eller säljas till elhandelsbolag.

Tillsammans bedömde de att den gemensamma marknaden skulle uppgå till 7 miljarder under en kommande 3-årsperiod.

Byggbranschen hade under längre tid byggt upp en klimatskuld. Detta var branschen medveten om och sökte därför lösningar som möjliggjorde att nå hållbarhetsmålen. Genom samarbetet med Watts 2 You visade de nu vägen för att göra byggetableringsprocessen grönare och mer energieffektiv. Målet var både viktigt och ambitiöst. De avsåg att sätta en ny standard i hela branschen, sa Martin Karlsson, VD, Zenergy.