OX2 Säljer 82 MW Solkraftsprojekt i Spanien

Foto: Pexels

OX2 har lyckats avslutat en affärsuppgörelse med det israeliska energibolaget Afcon Renewable Energy, där de säljer solkraftsprojekt med en kapacitet på 82 MW i Spanien. Detta markerar OX2:s första inträde på den spanska marknaden och kommer att bokföras under det fjärde kvartalet 2023.

Försäljningen omfattar projekt- och utvecklingsrättigheter för solkraftsanläggningar belägna i Andalusien och Castilla la Mancha, förvärvade av OX2 under 2022. Förväntad årlig elproduktion från dessa solparker uppskattas till 163 GWh.

Paul Stormoen, VD för OX2, kommenterar: "Vi är glada över att genomföra vår första försäljning i Spanien. Årets tidigare projektavslutningar på sex olika europeiska marknader visar tydligt på vår mångsidighet. Dessa solparker kommer att spela en viktig roll i att möta den växande efterfrågan på förnybar energi i Spanien."

Effekten av försäljningen förväntas vara begränsad för OX2:s resultat men förutspås har en positiv påverkan på kassaflödet under det fjärde kvartalet 2023.