Annelunds tak säkrar uppdrag värda 36 miljoner kronor

Mikael Markusson, Annelunds Tak. Foto: Soltech

Annelunds Tak, en del av Soltechkoncernen, har utökat sina tjänster till att inkludera solenergilösningar utöver takläggning. Bolaget har nyligen ett säkrat uppdrag från Perssons Träteknik och Skeppsviken i Skövde, med en total order på cirka 36 MSEK, vilket motsvarar över hälften av bolagets omsättning för hela 2022.

Sedan integreringen med Soltechkoncernen 2020 har Annelunds Tak specialiserat sig på takentreprenader, sedumtak och solcellsanläggningar. Den framgångsrika satsningen på solceller har bidragit till en ökning av omsättningen, som nådde rekordhöga 61 MSEK under 2022.

De senaste projekten omfattar samarbete med Perssons Träteknik för en solcellsanläggning, takläggning och ett grönt sedumtak i Vårgårda. Dessutom kommer Annelunds Tak att stödja Skeppsviken med sin största takläggningsutmaning hittills, en omfattande takläggning på cirka 50 000 kvm i Mariestad. Företagets VD, Mikael Markusson, betonar fördelarna med att kombinera solpaneler och sedumtak för att öka energieffektiviteten, biologisk mångfald och luftkvalitet.

– Satsningen på solenergi i kombination med storskalig takläggning har varit ett lyckosamt vägval och resulterar i vunna affärer och ökad konkurrenskraft för oss. Det känns dessutom extra roligt att ett av projekten kombinerar sedumväxter med solpaneler. Något som skapar en fantastisk kombination som minskar fastighetsägarens elräkning, ökar den biologiska mångfalden och rensar luften på samma gång, säger Mikael Markusson, vd på Annelunds Tak.