Dubblade energipriser i Nederländerna under grön omställning

Solenergi från vägen. SolaRoad cykelväg i Krommenie i Nederländerna. Foto: Wikipedia Common, kredit: NightKnights

Enligt en studie av PwC som beställts av tidningen de Volkskrant, kommer konsumenter och industrier i Nederländerna att snart betala 92 procent mer för el och gas. Landets totala utgifter för gas och elektricitet förväntas nå 43 miljarder euro år 2030, en fördubbling från 22 miljarder euro år 2020, och sedan stiga till 56 miljarder euro år 2040.

Energispecialisten Paul Nillesen från rådgivningsinstitutet PwC påpekar till Volkskrant att kostnaderna för övergången är höga och att det kommer att ta årtionden att genomföra. Han framhäver att politikerna ofta målar en för positiv bild av kostnaderna och att övergången, även om den är nödvändig och erbjuder möjligheter, inte kan ske över en natt.

Vätgasenergi knapp och dyr

Elkostnaderna är den främsta orsaken till prisökningen. Trots produktion av sol- och vindenergi används fortfarande gas, vars pris ökar, för att generera stora mängder elektricitet. Grön vätgasenergi, som vissa kraftverk planerar att börja använda, är särskilt knapp och dyr.

Eftersom sol- och vindkraft är begränsade av naturen, måste gaskraftverk fortsätta att fungera som permanent reservkraft. Dessutom ökar transmissionskostnaderna när Nederländerna uppgraderar sin energiinfrastruktur för att möta den växande efterfrågan. Nätoperatörer investerar miljarder euro i ny infrastruktur och bygger havsbaserade vindkraftparker.

Bör finansieras från den nationella budgeten

Nillesen varnar för att om högre energiräkningar belastar hushållen, kommer detta att ha en avsevärd påverkan på fattiga och kan leda till minskat stöd för den gröna omställningen. Han föreslår att fasta kostnader för energiomställningen, som konstruktion och underhåll av elnätet, bör finansieras från den nationella budgeten och det nederländska klimatministeriet.

Nederländernas ministerium för ekonomiska affärer och klimat menar att de inte känner till grundantagandena bakom PwC:s prognoser. Ministeriet pekar också på att elektrifieringen kommer att leda till effektivare energiförbrukning genom teknik som värmepumpar och elbilar, och att mycket beror på framtida beslut, som strukturen på energibeskattningen.

Nederländernas regering hävdar att deras nationella energisystemplan tar hänsyn till överkomligheten och genomförbarheten av energiomställningen.

Källa: Volkskrant