EDF satsar på ren energi för ett koldioxidneutralt Storbritannien

Rapporten belyser också EDFs strävan att positivt påverka biologisk mångfald, bidra till den cirkulära ekonomin och stödja samhället genom att bland annat stärka kompetenser inom STEM för framtidens energiinnovationer. Foto: EDF

EDF, Storbritanniens största producent av koldioxidfri el, har i sin årliga uppdatering rapporterat om framstegen i sitt 50 miljarder pund stora projekt. Målet är att bidra till landets infrastruktur för att nå noll nettoutsläpp av koldioxid till år 2050.

I år har EDF nått en viktig milstolpe genom att sänka sina koldioxidutsläpp till noll gram per producerad megawattimme, vilket innebär att all elproduktion nu är koldioxidfri.

Satsning även på kärnkraft

I rapporten framhävs framsteg för att hjälpa kunder att minska sina koldioxidutsläpp med 5 miljoner ton per år genom att installera smarta mätare, laddstationer för elbilar, värmepumpar och solpaneler.

EDF kommer fortsätta investera i förnyelsebar energi och kärnkraft. Bland annat planeras tre nya solkraftverk på 50 MW vardera i Porth Wen, Sutton Bridge och Burwell. Det havsbaserade vindkraftverket Neart na Gaoithe kommer att kunna förse cirka 375 000 skotska hem med energi från 2024.

Investeringar görs även i kärnkraft med bygget av en ny reaktor på 3,2 GW vid Hinkley Point C i Somerset, och liknande planer finns för Sizewell C i Suffolk. Förlängningen av drifttiden för kärnkraftverken Heysham 1 och Hartlepool till 2026 stärker landets energisäkerhet och koldioxidneutrala mål.

Betydande minskningar av koldioxidutsläpp

EDF har minskat sina totala koldioxidutsläpp med 17 procent jämfört med föregående år, och 99 procent av de totala utsläppen kommer från indirekta källor i värdekedjan.

Simone Rossi, VD för EDF, betonar vikten av att ta snabba och storskaliga steg mot ett koldioxidneutralt samhälle, där ett rättvist övergångssätt inte bara skapar ekonomiska möjligheter utan också skyddar konsumenter från volatila energipriser.

Källa: EDF