SENS och Aeonic bildar JV för utveckling av sol- och batteriparker

Bild: SENS.

SENS och fastighetskoncernen Aeonic har signerat ett joint venture-avtal. Detta strategiska samarbete innebär bildandet av ett gemensamägt bolag, med ett primärt fokus på att identifiera och säkra lämpliga markområden för etablering av sol- och batteriparker.

Initialt planerar det gemensamägda bolaget att ingå avtal om sex till nio landområden för dessa ändamål, med en tidsram som sträcker sig från fjärde kvartalet 2023 till andra kvartalet 2024.

- Detta joint venture med Aeonic markerar ett spännande nytt kapitel i vår strävan att driva på övergången till förnybar energi i Sverige. Genom att kombinera Aeonics kunskap och nätverk inom fastighetssektorn med vår expertis inom hållbar energi, är vi övertygade om att vi kan stärka vår projektportfölj av sol- och batteriparker på strategiska platser i Sverige, säger Henrik Boman, koncernchef för SENS.

Under den senaste perioden har SENS intensifierat arbetet med att initiera flera energilagringsprojekt i Sverige. SENS arbetar med en långsiktig strategi för att utveckla projekt inom energisystem till attraktiva investeringsmöjligheter, med ett nuvarande fokus kring att identifiera markområden som kan bidra till framtidens elsystem i form av sol- och batteriparker.

- Aeonic grundades med ett tidsperspektiv som sträcker sig över generationer. Långsiktig fastighetsförvaltning och utveckling är hållbar både ekologiskt och ekonomiskt. Det är glädjande att vi genom samarbetet med SENS nu även kan bidra till den gröna omställningen genom att lokalt tillföra solkraft och batteriparker som stabiliserar elnätet, Peter Saxby, VD för Aeonic.

Aeonic äger, utvecklar, nyproducerar och bedriver långsiktig förvaltning av fastigheter samt mark i Stockholmsregionen, Mälardalen och på universitets- och högskoleorter i Sverige. Verksamheten bedrivs i egen regi samt genom joint ventures med fastighetsägare och samarbetspartners.