Ilmatar säkrar finansiering - påskyndar produktionen av förnybar energi

Bild: Ilmatar.

Ilmatar meddelar att man har nått en milstolpe i form av en skuldfinansiering på gruppnivå om 500 miljoner euro. Transaktionen leddes av Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) via fonden Green Credit Fund 1, med delfinansiering av Kommunal Landspensjonskasse (KLP), P Capital Partners (PCP) samt konton som förvaltas av CIP. Finansieringspaketet inkluderar en utfäst tranche på 325 miljoner euro samt en icke-emitterad ökningsoption på 175 miljoner euro.

Affären accelererar ytterligare Ilmatars tillväxt inom produktion av förnybar energi och stärker bolagets position som en snabbt växande, ledande nordisk IPP. I linje med företagets långsiktiga strategi utvecklar, bygger, äger och driver Ilmatar sina parker för förnybar energi under hela livscykeln.

– Denna finansiering stärker vår position som IPP och gör att vi kan påskynda byggandet av förnybar energiproduktion i Finland och Sverige i enlighet med vår strategi. Vi är glada över att samarbeta med CIP och PCP för att driva på den gröna omställningen i Norden, kommenterar Ilmatars CFO Antti Sallila.

Med denna finansiering från CIP, dess medinvesterare och PCP har Ilmatar under de senaste fem åren sammantaget säkrat över en miljard euro i eget kapital och skuldfinansiering för sin tillväxtstrategi.

CIP är en global ledare inom greenfield-investeringar i förnybar energi och samarbetar med Ilmatar via sin Green Credit Fund I. Fonden är inriktad på privata projektfinansieringslån med efterställda riskegenskaper som stöder förnybara energiprojekt i Europa, Nordamerika och utvalda områden i Asien och Stillahavsområdet. Green Credit Fund I fokuserar på green- och brownfield-projekt inom infrastruktur för förnybar energi via direktinvesteringar, men också genom riskdelningstransaktioner.

– Vi är mycket glada över att samarbeta med Ilmatar och på så sätt påskynda utvecklingen och byggandet av projekt för förnybar energi i Sverige och Finland. Ilmatar har en stark ledningsgrupp och ett framgångsrikt track record inom förnybar energi. Jag ser detta som en viktig möjlighet för vår CI Green Credit Fund I att göra ett betydande bidrag till den gröna omställningen i Sverige och Finland via ett mycket starkt team, säger Jakob Groot, Partner på CIP och Co-Head för CI Green Credit Fund I.

PCP är en multistrategisk privat kreditinvesterare baserad i Stockholm och gör denna investering via sin Transition Fund, en fond fokuserad på skräddarsydda finansieringslösningar till projekt och företag med kapacitet att väsentligt bidra till samhällets pågående hållbarhetsomställning i Europa.  
– PCP är mycket nöjda med att kunna bidra till denna skräddarsydda finansiering som stöder Ilmatars utveckling som en oberoende kraftproducent, väl positionerad för att stödja Europas energisäkerhet och strävan till koldioxidneutralitet, säger Petter Lindblad, Director, PCP Transition.

KLP är Norges största pensionsfond. Bolagets samtliga investeringar ska vara förenliga med Parisavtalet och 1,5-graders målet.