Solcellspark på Bagarmossens tak blir stadens största

Bild: Stockholmshem

Stockholmshem satsar på förnybara energikällor och bygger nu sin största anläggning hittills – 5 500 m2 solceller på 28 tak i Bagarmossen. Den takbaserade solcellsparken beräknas öka bolagets totala solelproduktionen med 65 procent, skriver Stockholmshem i ett pressmeddelande. 

 

​​– Det blir det den största solcellsinstallationen i Stockholm och en av de största anläggningarna på flerbostadshus i landet. Sedan 2019 har Stockholmshem gått från fem till drygt 40 solcellsanläggningar och ökat sin solelproduktion med 330 procent. Det visar tydligt bolagets arbete i framkant i klimatarbetet, säger Ingela Edlund (S), ordförande i Stockholmshem.

Målet är att 10 procent av Stockholmshems elförbrukning ska komma från solel år 2040. I dagsläget ligger det på 2,5 procent.

– Vi har minskat vårt totala inköp av el med 4,8 procent på fyra år genom energieffektivisering och egen produktion av solel. När anläggningen i Bagarmossen är i drift kommer vår totala solelproduktion bli mer än sju gånger högre än 2019, säger Anna Freiholtz, energichef Stockholmshem.

​Bolaget har kartlagt hundratals tak för att se vilka som lämpar sig bäst för solceller och Bagarmossen hamnade högt på prioritetslistan på grund av takyta, livslängd och läge.

Arbetet på de 28 taken görs i fyra etapper, varav den sista beräknas vara klar under 2025.

Anläggningen kommer att ha en total installerad effekt på cirka 1 100 kilowatt peak (kWp) och beräknas producera 900 megawattimmar (MWh) el årligen. Det motsvarar nästan en miljon tvättmaskinstvättar under ett år.

Elen kommer att försörja fastighetsinstallationer som tvättstuga, ventilation och belysning och överskott kommer att levereras ut på elnätet.

– Solcellsinstallationen är en del i ett större projekt där vi också lägger om tak, byter rökluckor och ser över taksäkerheten, säger Anna Freiholtz.