Mer fackligt inflytande på Svea Solar

Fotograf: Diana Oldenburg.

Efter en längre tids förhandlingar finns nu ett uppdaterat kollektivavtal på plats mellan fackförbundet Elektrikerna och Svea Solar. Elektrikerna hade sedan tidigare ett avtal med företaget men nu har man kommit överens om en hel del förbättringar, framförallt när det kommer till fackligt inflytande och arbetsmiljö.

Petter Johansson, ombudsmannen som lett förhandlingen för Elektrikernas del, är mycket nöjd med det nya avtalet:

Förhandlingarna har förts i en god anda och i en gemensam utgångspunkt att söka samförstånd och stärka samarbetet kring exempelvis arbetsmiljö och facklig organisering. I det nya avtalet tar vi flera steg för att medlemmar i Elektrikerna på Svea Solar får vara mer delaktiga i företagets planering och att den lokala fackklubben stärks.

Några av de insatser som Elektrikerna och företaget är eniga i att alla medlemmar på företaget erbjuds en endagars grundläggande facklig utbildning på betald arbetstid. Alla som anställs ska också erbjudas en informationsträff på betald arbetstid. Elektrikerna och Svea Solar har även påbörjat ett arbete för att komma överens om att ytterligare stärka de anställdas medbestämmande genom att teckna ett så kallat Utvecklingsavtal.

Utöver detta är vi också överens om att inga solcellsmontörer ska anställas på visstid, höjda lägstalöner, löpande inrapportering av nyanställda och underentreprenörer till Elektrikerna. Elektrikerna ska också ha rätten att kunna avbryta oseriösa underentreprenörer som slarvar med arbetsmiljön.

Petter Johansson fortsätter:

“Svea Solar är Sveriges största solcellsföretag. Ska vi skapa en hållbar framtid med solenergi måste vi också ha en hållbar arbetsmiljö för de anställda. Därför är jag extra stolt att vi nu är överens om att gemensamt jobba för att stärka och förbättra arbetsmiljön och elsäkerheten på företaget.

I samband med den här överenskommelsen har det dessutom tagits fram en medlemsförmån till samtliga personer som är medlem i något av de 14 LO-förbunden. Det innebär att 1,4 miljoner fackmedlemmar över hela Sverige ska via LO Mervärde kunna köpa solceller till rabatterat pris från Svea Solar. Det är ett viktigt steg för att även vanligt folk ska ha råd att köpa solceller och bidra till Sveriges gröna omställning.