Ilmatar arrenderar mark för solcellspark i Markaryd

Bild: Ilmatar.

Det nordiska energibolaget Ilmatar har arrenderat mark för byggandet av en solcellspark i Grönö beläget i Markaryds kommun. Parken väntas generera tillräckligt mycket energi för att ombesörja 32 000 villors årliga energibehov, en nettoeffekt som i princip motsvarar en av Barsebäcks gamla kärnkraftreaktorer.

 Nio markägare ingår i samarbete för etableringen av en ny storskalig solcellspark i Grönö, beläget i Markaryds kommun.

Den nya parken kommer att bli en av det nordiska energibolagets Ilmatars största solcellsparker och väntas generera knappt 700 GWh per år, tillräckligt för att ombesörja över 32 000 villors årliga elbehov.

Parken kommer huvudsakligen att anläggas i skogs- och torvmarksområden, marker som ofta är ogynnsamma för traditionellt jordbruk och bebyggelse.

Ilmatar har på mindre än ett år arrenderat tillräckligt mycket mark för att generera över 5 TWh per år från solenergi, samtidigt som de i Finland bygger en av Nordens största hybridparker.