Svea Solar lanserar virtuella kraftverk

Bild: Svea solar.

Ny teknologi ska möjliggöra för ett helt förnybart energisystem. Svea Solar lanserar nu virtuella kraftverk (Virtual Power Plant, VPP), där både solcellsanläggningar i hushåll och solcellsparker ansluts för att bidra till balansen i elnätet.

– Den största kritiken mot solenergi är nu motbevisad, nu är solenergi inte längre bara ett av de absolut billigaste energislagen, med hjälp av batterier blir solenergi planerbar och är med och bidrar till elnätet. Ju fler produkter med förnybar energi som är med och bidrar desto svårare blir det för fossila bränslen och den dyra kärnkraften att försvara sin roll i det europeiska energisystemet, säger Erik Martinson, medgrundare och VD för Svea Solar.

Aggregering av solenergi från solparker och kunders batterier innebär att Svea Solar kan bidra med att hjälpa elnätet när det behövs genom så kallade flexibilitetstjänster. Det innebär att Svea Solar ökar eller minskar mängden el i elnätet för att garantera rätt mängd el vid varje given tidpunkt.

– Vi ser stor nytta med VPP då våra kunder kan tjäna ytterligare pengar på sin anläggning, inte enbart från solenergiproduktionen, utan de får även belöning för att stabilisera elnätet några sekunder då och då. Det innebär dessutom sänkta elkostnader för alla när energi används på ett smartare sätt och fler undviker perioder med allra högst elpris. Potentialen är stor och allt från solceller till elbilsbatterier, hemmabatterier och värmepumpar kan vara med och bidra, säger Olivia Nestius, strategichef på Svea Solar.

Ungefär 70 procent av Europas totala energianvändning kommer idag från fossila bränslen. En majoritet av den importerade energin kommer från länder utanför Europa, varav flera är icke-demokratier.

- Idag har vi drygt en tredjedel förnybar energi i Europa, men tack vare VPP kan vi gå hela vägen och skapa ett helt förnybart energisystem. När allt fler hushåll och solparker ansluts får vi en smartare användning av solenergi, vilket gör EU att mer självförsörjande på energi och minskar det fortsatt stora beroendet av fossila bränslen, tillägger Erik Martinson.

Efter inledande piloter av Svea Solars VPP-lösning, även kallad Sun Rewards, erbjuds det nu till den bredare kundbasen, och tillsammans med ett antal solparker räknar Svea Solar att bidra med drygt 400 MW till balansen i elnätet under 2024.