Greenfood fortsätter satsning på solceller

Bild: Greenfood.

 Nu får Greenfoods livsmedelscenter i Örebro en ny solcellsanläggning som täcker 90 procent av lokalens elförbrukning. Solcellerna kommer generera ungefär 230 000 kWh el per år och väntas minska CO2e utsläppen med 23 ton CO2e per år, skriver företaget i ett pressmeddelande. 

Samtidigt som koncernen expanderar har Greenfood även gjort omfattande investeringar för att minska sitt klimatavtryck. Det har bland annat skett genom en storsatsning på förnybara energikällor som solenergi.

– Nu satsar vi på ytterligare en takbaserad solcellspark. Detta blir den femte och ytterligare ett viktigt steg för att nå våra ambitiösa mål för minskad klimatpåverkan inom Scope 1 och Scope 2. Där ska vi minska klimatpåverkan med 55 procent per ton sålda livsmedel till 2025, säger Lisa Isakson, hållbarhetschef på Greenfood.

Utöver satsningen på solenergi planerar koncernen ytterligare åtgärder för att uppfylla de vetenskapligt baserade klimatmål som fastställts av Science Based Targets initiative (SBTi) och som överensstämmer med FN:s 1,5 graders mål. Det ska ske genom satsningar på bland annat ett hållbarare sortiment, samt på eldrivna fordon, både internt och i logistikkedjan.
 

Minskningen har främst skett genom satsningar på värmeåtervinning och förnybar energi. Under året uppdaterades även Greenfoods policy för företagsbilar som därmed, efter en utfasningsperiod, endast kommer att inkludera elbilar. För att underlätta övergången har 300 laddstationer installerats vid Greenhouse, koncernens nya enorma livsmedel- och logistikanläggning i Helsingborg. Den nya anläggningen kommer också utrustas med solceller och när installationen är färdig väntas solcellsparken vara en av de största i Sverige.