Storbritanniens energiförbrukning sjunker, nedgång även för förnybar energi

Vy över Dungeness biokraftverk i Kent, Storbritannien. Foto: Wikipedia Common. Kredit: Sandpiper

Enligt en ny rapport från den brittiska regeringen har Storbritanniens energikonsumtion minskat med 4 procent från juni till augusti 2023. Under samma period sjönk landets inhemska energiproduktion med 7,6 procent och elproduktionen från förnybara källor föll också med 4 procent.

Rapporten indikerar att primärenergikonsumtionen i Storbritannien, baserad på bränsleinput, visade en minskning med 4 procent under de tre månaderna, jämfört med motsvarande period året innan. Detta tros bero på ökade energikostnader och andra ekonomiska faktorer.

Även när siffrorna justerades för temperaturvariationer, var nedgången densamma – 4 procent.

Undantag bioenergi

Under denna period upplevde den inhemska energiproduktionen i Storbritannien en minskning på 7,6 procent. Denna reduktion var omfattande över flera energikällor, med undantag för bioenergi, avfall och havsbaserad vindkraft.

Den betydande elproduktionen från Storbritanniens kraftproducenter minskade avsevärt med 19 procent. Detta drevs främst av en minskning med 48 procent i kolbaserad elproduktion, 33 procent i naturgasbaserad produktion och 14 procent i kärnkraftsbaserad produktion.

Även produktionen av förnybar elektricitet visade en nedgång, om än en måttlig sådan på 4 procent.

Källa: Brittiska regeringen