Under 2023 har det anslutits drygt 20 megawatt solel i Kronobergs län

”Vi är medvetna om att det kan finnas väntetider för vissa kunder men arbetar hårt för att minimera dessa och säkerställa en smidig övergång till solenergi,” säger Thomas Pettersson, produktansvarig på E.ON Energidistribution. Foto: E.ON

1 430 nya solcellsanläggningar har anslutits till E.ON elnät i  under årets första åtta månader, att jämföra med 1 159 under hela förra året. Totalt har  Kronobergs län nästan 65 megawatt solel anslutet, vilka kan producera energi som motsvarar årsförbrukningen för drygt 28 000 hushåll.

–Intresset för hållbara energilösningar har slagit igenom på bred front bland våra kunder, och det är tydligt att fler och fler väljer att investera i solel såväl för dess ekonomiska som för dess miljömässiga fördelarsäger Thomas Pettersson, produktansvarig på E.ON Energidistribution.

E.ON har i år anslutit över 20 000 anläggningar till bolagets elnät och har således redan överträffat hela förra årets totala antal solcellsanslutningar på drygt 15 000 - vilket i sig var en ökning med 110 procent jämfört med 2021.

Även om haussen för solel inneburit kapacitetsutmaningar på vissa platser i elnätet, kan cirka 19 av 20 förfrågningar om mikroproduktion från solceller på villatak anslutas direkt. Cirka 1 av 20 kräver lokal nätförstärkning innan utmatning på elnätet är möjlig. Sedan i juli har en ny automatisk process snabbat på merparten av E.ONs installationsärenden. Snittiden från anmälan till installationsmedgivande var i juli 2022 cirka 70 dagar, medan samma mätetal 2023 är 7 dagar för de solcellsinstallationer som gäller villor och inte kräver nätförstärkning.

–Men vi är medvetna om att det kan finnas väntetider för vissa kunder, och är mycket medvetna om att en längre startsträcka riskerar att göra kunder upprörda. Vi arbetar hårt för att minimera dessa och säkerställa en smidig övergång till solel, säger Thomas Pettersson.

E.ON fortsätter att investera kraftigt i elnäten för att stärka elleveranser och stödja den gröna energiomställningen. Under de senaste 10 åren har företaget investerat cirka 30 miljarder kronor i elnäten. Den pågående reglerperioden från 2020 till 2023 innebär en investering på 16 miljarder kronor, vilket är det största investeringsprogrammet i bolagets historia.

–Och med en årlig investeringstakt på cirka 5 miljarder kronor är vi fast beslutna att upprätthålla en trygg och tillförlitlig elförsörjning samtidigt som de möjliggör den gröna energiomställningen, säger Thomas Pettersson.

Totalt har E.ON anslutit över 60 000 kunder i landet, med en sammantagen effekt på 899 MW.

bild

Källa: E.ON