AFRY bidrar till flytande solcellsprojekt i Thailand

Foto: Wikimedia

National Power Supply Public Co., Ltd (NPS) har tilldelat AFRY ett nytt ingenjörsuppdrag för expansionen av ett flytande solcellsprojekt.

Det Thailandsbaserade NPS är en av de ledande aktörerna inom konventionell och förnybar energi i landet. De ska minska beroendet av fossila bränslen och främja rena energilösningar för en mer hållbar kraftproduktion i Thailand.

NPS flytande solcellsprojekt är redan ett av de största projekten i sitt slag i landet. Med en utbyggnad på ytterligare 30 MW kommer den flytande solcellsanläggningen att uppgå till totalt 90 MW, med ytterligare en utbyggnad planerad. AFRY har varit Owners Engineers för upphandling, design och konstruktion av det kompletta flytande solcellsprojektet på 90 MW.  

Det kompletta projektet, inklusive alla tre faser, ligger i Prachinburi i östra Thailand. Den genererade kraften kommer att levereras till NPS på en 22kV-nivå.

AFRYs uppdrag inkluderar förberedelse av anbudshandlingar, utvärdering av förslag, assistans under kontraktsförhandlingar, projektledning, designgranskning samt övervakning av konstruktion och driftsättning av det flytande solcellsprojektet.

"Vi är hedrade över att ha rollen som Owners Engineers i detta stora solcellsprojekt i Thailand, som kommer att bidra till att minska beroendet av fossila bränslen och påskynda energiomställningen i landet. Med tanke på AFRYs meritlista med mer än 400 solcellsprojekt i 60 länder, med över 32 000 MW genereringskapacitet globalt, är vi övertygade om att vi kan skapa mervärde för projekt som detta", säger Petteri Härkki, AFRYs Managing Director för Thailand.