Soltech Energy Solutions i storskaligt solenergiprojekt

André Nylén, Key Account Manager på Soltech Energy Solutions och Niklas Leweus, Strategisk Key Account Manager på Öresundskraft. Foto: Soltech Energy Solutions

Nu ska Soltechbolaget Soltech Energy Solutions installera en 3,8 MW stor takplacerad solcellsanläggning för energibolaget Öresundskraft. Nära 18 000 kvm solpaneler kommer att installeras på taket till Greenfoods nya produktions- och logistikanläggning på Långeberga, utanför Helsingborg. Solelen kommer därefter handlas genom ett PPA (Power Purchase Agreement) tecknat på 19 år. Byggstart för anläggningen sker i slutet av 2023.

Soltech Energy Solutions är verksamma inom projektutveckling av storskaliga solenergilösningar på tak, mark samt techlösningar för fastighetsägare och större energiaktörer. 

Nu har bolaget fått i uppdrag att installera en 3,8 MW stor solcellsanläggning åt Öresundskraft och Greenfood på Greenfoods nya produktions- och logistikanläggning ”Greenhouse”. Produktionen från solpanelerna kommer motsvara ungefär den hushållsel som 700 genomsnittliga villor, eller 1750 lägenheter förbrukar årligen.

– Vi är mycket glada över att få hjälpa Öresundskraft och därmed Greenfood med en storskalig takplacerad solcellsinstallation. PPA-elhandelsavtalet som tecknas för solelen innebär också att verksamheten kommer att få ett stabilt elpris över tid samtidigt som de minskar sitt klimatavtryck, säger André Nylén, Key Account Manager på Soltech Energy Solutions.

Långt PPA-avtal
Produktionen från solpanelerna kommer täcka cirka 20 procent av Greenfood-koncernens elbehov och elen kommer att handlas av Greenfood genom ett PPA-avtal tecknat på 19 år. Det innebär att att Greenfood enbart köper solelen till ett fast och stabilt pris och slipper den initiala investeringen för solcellsanläggningen. Efter Soltechs installation av anläggningen kommer anläggningen att ägas och underhållas av Öresundskraft.

– PPA-lösningen är en ny affärsmodell som vi utforskar och utvärderar för att möjliggöra för våra kunder att göra strategiska energival och agera mer hållbart. Denna storskaliga solcellsanläggning, som dessutom kommer bli en av de största i Sverige, är strategiskt viktigt för Helsingborgs framtida energiförsörjning och bidrar till att vi når stadens viktiga klimat- och energimål, säger Niklas Leweus, Strategisk Key Account Manager på Öresundskraft.