Sesol och Solid Vind & Sol utökar samarbetet

Foto: Sesol

Sesol och Solid Vind & Sol utökar samarbetet med en gemensam vision om att solenergi ska ta större plats i den totala energiproduktionen i Sverige.

Avtalet avser ett fördjupat samarbete vid installationer av större solcellsanläggningar i Sverige där Sesol bidrar med sin omfattande kunskap inom projektering, bygg och installation av solcellsanläggningar på tak och mark. Avtalet ger också rätten för Sesol att erbjuda befintliga och nya kunder de tjänster som Solid Vind och Sol erbjuder i form av uthyrning av tak och mark för montering av solcellsanläggningar.

- Vårt samarbete med Sesol sedan tecknandet av vårt avtal i mars har varit otroligt givande inom flertalet olika områden. I och med detta utökade samarbetsavtal kan vi bredda vårt erbjudande till fastighetsägare och markägare i Sverige där vår helhetslösning idag är unik. Antalet anläggningar ökar i snabb takt både på mark och tak. Med detta utökade samarbetsavtal kan vi fokusera inte bara på nutid utan även på lösningar som ännu inte finns på marknaden, säger Johan Ovansjö, COO på Solid Vind & Sol.