Över €140 miljoner säkras av EIT InnoEnergy i ny finansieringsrunda

Diego Pavia, vd på EIT InnoEnergys globale. Foto: EIT InnoEnergys globale

EIT InnoEnergy, den ledande innovationsmotorn för hållbar energi, stängde idag framgångsrikt en riktad emission med befintliga och tillkommande finansiärer på över €140 miljoner i nytt kapital. 

Investerarna i rundan har utgjorts av både nya strategiska aktörer (Societe Generale, Santander, CIB, PULSE – CMA CGM Energy Fund, Renault Group, Stena Recycling och NIIT) och existerande delägare (Siemens Financial Services, Schneider Electric, Capgemini, Volkswagen Group, ING, Koolen Industries, GROUP IDEC och Engie). 

Kapitaltillskottet kommer att användas för att öka flödet av nya investeringscase, stödja de nuvarande 200 portföljbolagen i deras tillväxt, påskynda introduktionen av nya industriella satsningar – såsom EIT InnoEnergy-initiativ som fångar de nya möjligheterna som har skapats av ändrade regelverk – och accelerera expansionen i USA. 

EIT InnoEnergys investeringsfokus ligger på innovativa teknologier i ett tidigt skede inom clean tech, vanligen CAPEX-tunga. EIT InnoEnergy snabbar på utvecklingen, minskar riskerna och stärker globala affärscase genom sitt unika och utvecklade ekosystem med över 1 200 partners. Ekosystemet omfattar industriella aktörer av alla storlekar, investerare (offentliga och privata, equity och skuldfinansiering), akademi, forskningscenter och offentliga myndigheter. EIT InnoEnergy har sedan starten 2010 byggt upp och levererat stöd till globala innovatörer, genom hela deras livscykel (från tidigt stadium till industriell skala), med en one stop  shop-modell. 

EIT InnoEnergy har för närvarande en portfölj med över 200 företag – av vilka tre är unicorns – som är på väg att generera €110 miljarder i omsättning och spara 2,1 Gton koldioxid ackumulerat fram till 2030. Sammantaget har dessa företag fått in €9,7 miljarder i finansiering till dags dato. 

Den nya emissionen stärker EIT InnoEnergys roll som kraftfullt verktyg för att kunna realisera Europas mål att uppnå sitt nettonollutsläppsmål till 2050, efter att EU blev först i världen med att skriva in det i sin klimatlagstiftning.