Midsummer levererar solpaneler till Scanias soldrivna hybridlastbil

Foto: Midsummer

En hybridlastbil som får el från solpaneler på släpets tak och sidor testas nu på allmän väg. Lastbilens egenproducerade solenergi väntas minska driftkostnader och utsläpp avsevärt. Testet som påbörjats är resultatet av två års forskningssamarbete mellan Scania, Uppsala Universitet, Eksjö Maskin & Truck AB, Midsummer AB, Ernsts Express och Dalakraft.

– Scanias målsättning är att driva skiftet till ett hållbart transportsystem. Aldrig tidigare har solpaneler använts för att ge energi till en lastbils drivlina, som vi gör i detta samarbete. Denna naturliga energikälla kan minska transportsektorns klimatutsläpp betydligt. Vi är i framkanten i utvecklingen av nästa generations lastbilar, säger Stas Krupenia, Head of Research Office, Scania.

bild
Foto: Foto: Midsummer

Lastbilens 18 meter långa släp täcks till största del av solceller från Midsummer, motsvararande en kraftfull solcellsanläggning på en villa. Solenergin ger hybridlastbilen en elkörsträcka på upp till 5 000 kilometer per år i Sverige. I länder som Spanien, med fler soltimmar, kan fordonet dubblera mängden infångad energi gentemot svenska förhållanden.

Tunna filmpaneler är utmärkta för kommersiella fordon – Våra solceller är utmärkta för applikationer som gör kommersiella fordon hållbara. Vi ser att det finns en stor potential att minska utsläppen från tung trafik genom elektrifiering. El från solpaneler kan öka räckvidden för en hybridlastbil, något som sparar bränsle och minskar koldioxidutsläpp. Här vill vi vara en aktör att räkna med, något som möjliggörs med banbrytande projekt som detta, säger Erik Olsson, Chef för företagsutveckling, Midsummer.

Lastbilen används i ett forskningsprojekt för att studera solenergin som genereras och hur mycket lägre koldioxidutsläppen blir med hjälp av solcellerna. Projektet utvecklar även nya effektiva och lätta solceller för lastbilar och undersöker också hur hybridlastbilen kan samverka med elnätet, och tar fram modeller för vad som händer om många sådana lastbilar kopplas in till elnätet.

– Det är ett spännande projekt där akademi och industri arbetar tillsammans för att minska klimatpåverkan från lastbilstransporter. Resultaten från den här unika lastbilen kommer att vara mycket intressanta, säger Erik Johansson, ledare för projektet och professor i fysikalisk kemi, Uppsala universitet.