Produktnyhet- Ny version av iSolarCloud

Bild:

Sungrow lanserar en uppgraderad version av sin iSolarCloud-app. En intelligent hanterings- och övervaknings App som utvecklats av Sungrow. Den möjliggör en omfattande livscykelhantering för solcells- och energilagringsanläggningar, inklusive datainsamling, anläggningsövervakning samt drift och underhåll (O&M).

Den nya versionen har förbättrade funktioner och en visuell tilltalande design, vilket säkerställer en oöverträffad användarupplevelse som kännetecknas av smart hantering, omfattande skydd och genom att samla information på en skärm. 

bild

Uppgraderad upplevelse med smart hantering

Den nya iSolarCloud underlättar kraftverkets drift och underhåll med högre effektivitet. Den kan diagnostisera avvikelser i förväg och på ett intelligent sätt skicka felvarningar via appaviseringar eller e-post. Den stöder Smart IV Curve Diagnosis för felaktiga moduler och skickar automatiskt ut en felanalysrapport med över 90 % noggrannhet. En fjärruppgraderingsfunktion har lagts till i appen, vilket möjliggör fjärruppgraderingar av utrustning utan behov av drift- och underhållspersonal på plats.

Den nya App versionen är mer fokuserad på användarens behov. Ett separat gränssnitt för laddning av elbilar har lagts till för att möta efterfrågan från kunder som äger elbilar. Dessutom har en funktion för att ställa in mål för minskade CO2-utsläpp lagts till, vilket är i linje med användarens inställning till en grön livsstil. 

Förbättrad säkerhet med omfattande skydd 
Den nya iSolarCloud är en av få produkter i branschen som har certifierats enligt både den internationella standarden för industriell informationssäkerhet IEC62443 och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Det ger ett heltäckande informationsskydd för kommunikation, system, applikationer och data, vilket garanterar användarens informationssäkerhet i alla avseenden.