RVN förvärvar GoSol Energi AB

Foto: Piqsels

Renewable Ventures Nordic AB (”RVN”) har ingått ett avtal om att genom dotterbolaget Renewable Ventures Nordic 3 AB (”RVN3”) förvärva GoSol Energi AB (”GoSol”). GoSol är verksamma som helhetsleverantörer av energilösningar som solceller och batterilagring för privatpersoner och företag. GoSol befinner sig i en kraftig tillväxtfas och uppnådde under 2022 en nettoomsättning om 177 MSEK med ett resultat efter finansiella poster om 7,5 MSEK.

Budget för 2023 är att intäkterna ska uppgå till 250 MSEK med en EBITDA-marginal om 8-10 %. RVN har i samband med transaktionen förbundit sig att särnotera och dela ut samtliga aktier i RVN3 vilket innebär att aktieägarna i RVN tillförs ett initialt värde om cirka 8,5 MSEK vilket motsvarar 1,35 SEK per aktie. Därutöver har RVN kontant investerat 10 MSEK i GoSol och kommer att kvarstå som långsiktig ägare.

”Vi är glada över att presentera affären med GoSol – ett entreprenörslett, lönsamt och växande företag i en sektor med en stark underliggande tillväxt. Grundarna och ledningen kommer fortsatt vara majoritetsägare och vi tror att GoSol kommer att kunna skapa aktieägarvärde i noterad miljö. Initialt tillförs aktieägarna i RVN ett delägande i GoSol motsvarande 8,5 MSEK genom utdelningen av RVN3 och vi har en förväntan att detta värde skall öka över tid. I samband med transaktionen har RVN även köpt aktier i GoSol för 10 MSEK vilket kommer att utgöra ett långsiktigt innehav i vår portfölj.”

 Marcus Bonsib, VD RVN.