Årets Samhällsbärare 2023 - Dubbel vinst för Kraftringen

Priserna för Årets Samhällsbärare Innovation samt för Årets Samhällsbärare Hållbarhet. Bild: Sobona

Kraftringen står som vinnare i två av fyra kategorier när Sobona den 24 maj delade ut priset för Årets Samhällsbärare 2023. Kraftringen vinner i kategorin Hållbarhet och Kraftringens första solpark, Solparken i Forsby, prisas i kategorin Innovation.

Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har i år för första gången delat ut priset Årets Samhällsbärare i fyra kategorier: innovation, arbetsmiljö, kompetensförsörjning och hållbarhet. Priserna delades ut i samband med Sobonadagarna i Stockholm på onsdagskvällen den 24 maj.

Årets Samhällsbärare Hållbarhet
Kraftringen är Årets Samhällsbärare – Hållbarhet. Det som särskilt lyfts fram här är Kraftringens arbete med lokala och hållbara energilösningar i syfte att styra till Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Juryns motivering till priset lyder:
”Genom att anpassa sin affärsmodell i linje med 1,5 gradersmålet och systematiskt arbeta för att hållbarhetsfrågorna ska genomsyra hela verksamheten, bidrar man till affärsmässig samhällsnytta. Som leverantör av fossilfria energilösningar, med tydliga klimatmål och engagemang i utbildningsprojekt, inspireras andra att agera för en mer hållbar framtid. Mot den bakgrunden är Kraftringen AB en förebild och värdig vinnare av Årets Samhällsbärare

- Kraftringens fokus ligger på lokala och hållbara energilösningar som både skapar stora miljövinster och samtidigt bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. En viktig del i vårt arbete är också att inspirera fler att göra mer, och det gör vi genom en bred samverkan med universitet, högskolor, yrkesutbildningar, gymnasium, grundskolor och integrationsprojekt. Det är mycket glädjande att Kraftringen nu utsetts till Årets Samhällsbärare – Hållbarhet. Det erkännandet ger oss ytterligare kraft att fortsätta på den inslagna vägen, säger Olle Eliasson, chef Strategi, hållbarhet och innovation, Kraftringen.

Årets Samhällsbärare Innovation
Kraftringen är Årets Samhällsbärare – Innovation. Kraftringens första solpark, Solparken i Forsby, prisas som ett innovativt exempel på hur bred samhällsnytta kan skapas genom samverkan med markägare och lokalsamhälle.

Juryns motivering till priset lyder:
"Genom att säga ”och” istället för ”eller” har vinnaren på ett imponerande sätt lyckats kombinera biologisk mångfald, fårbetesmark och energiproduktion i ett koncept, där man tillsammans med många skilda aktörer har fått alla att jobba mot en gemensam vision. Det är kärnan i innovation att kombinera tidigare skilda lösningar på nya sätt som skapar nytta - därför säger vi stort grattis till Kraftringen AB för solparken i Forsby.

- Kraftringen vill visa att det går att bygga elproduktion från både sol och vind som skapar mervärden för de som lever och verkar i närområdet. I Forsby har biologisk mångfald varit i fokus för vår solpark, och tack vare engagerade markägare, lärare och företag har vi inlett spännande lokala samarbeten med det ekologiska lantbruket Forsby Ängar, med Krika Bygdeskola och med Klippan Yllefabrik. Det är verkligen roligt att Kraftringen nu fått pris som Årets Samhällsbärare – Innovation för vår solpark, som inte enbart ger förnybar elproduktion utan också ett stärkt lokalsamhälle, berättar Adam Jomaa, projektutvecklingsansvarig Solparker & Vindkraft, Kraftringen.