Nordic Solar accelererar byggandet av solparker i Europa

Foto: Nordic Solar

Nordic Solar meddelar att de planerar att påbörja byggandet av solparker om 240 MWp i Europa,  varav en stor del påbörjades i början av året. I linje med bolagets förväntningar om inverkan av lägre elpriser på bokslutet uppgick intäkterna för årets första kvartal till 10,2 miljoner euro. Med sina nuvarande 358 MWp i drift, 212 MWp under uppbyggnad och en utvecklingsportfölj på nästan 1,7 GWp har Nordic Solar anställt Tina Mose som ny CPO för att säkerställa att organisationen är inriktad på den höga aktivitetsnivån och ambitionen.

Sedan nyår har Nordic Solar påbörjat bygget av två solcellsparker i Litauen med en total förväntad kapacitet på 180 MWp. Före utgången av 2023 påbörjas bygget av ytterligare 60 MWp. Som jämförelse initierade Nordic Solar byggandet av solparksprojekt på totalt 65 MWp 2022 och med planer på att påbörja bygget av totalt 240 MWp i år, ökar företaget på allvar sin byggverksamhet.

Nordic Solar har även lagt till två nya utvecklingsprojekt till sin portfölj. Båda projekten ska byggas i Sverige och har en total förväntad kapacitet på 83 MWp. Bolaget har med andra ord idag 358 MWp i drift, 212 MWp under uppbyggnad och en utvecklingsportfölj på 1 683 MWp.

bild
CFO Jes Vengaard och CEO Nikolaj Holtet Hoff.

Upprätthåller förväntningarna för 2023

Nordic Solar lämnar första kvartalet med en omsättning på 10,2 miljoner euro, och även om det är en minskning med ca. 20 procent jämfört med första kvartalet 2022, det är i linje med förväntningarna:

"Vi har gått igenom en period av höga elpriser som nu sjunker och det återspeglas naturligtvis i både intäkter och resultat, trots vår generellt något högre produktionskapacitet jämfört med första kvartalet förra året. Sammantaget är marknaderna fortfarande kännetecknas av räntehöjningar och inflation, och vi är därför nöjda med de solida resultaten, och de finansiella förväntningarna för 2023 som helhet fortsätter att hålla, förklarar Jes Vengaard, CFO på Nordic Solar.

I samband med bokslutet för 2022 presenterade Nordic Solar sina finansiella förväntningar för 2023, som indikerar förväntade intäkter i intervallet 65-85 miljoner euro (72,4 miljoner euro 2022) och EBITDA i intervallet 45-60 miljoner euro (49,3 miljoner euro). miljoner år 2022). Förväntningarna bygger på att 2023 års elpriser successivt sjunker till den förväntade genomsnittliga nivån för 2024.

"Först 2024 kommer vi att kunna se resultateffekten av de solparker som vi börjar bygga nu och under hela året. Men när man jämför med tidigare år råder det ingen tvekan om att vi kommer att se en kraftig ökning av byggandet aktiviteter under 2023", tillägger Jes Vengaard.

Ny CPO för växande organisation

De ambitiösa tillväxtplanerna och den åtföljande höga aktivitetsnivån har resulterat i att Nordic Solar har blivit en organisation med hög tillväxt under de senaste åren, och för att säkerställa att organisationen är förberedd för sådan tillväxt har Nordic Solar intensifierat åtgärderna för att attrahera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare.

Nordic Solar har precis anställt Tina Mose som Chief People Officer (CPO). Tina Mose kommer närmast från en tjänst som HR-direktör för STARK, en butikskedja från DYI, och har tidigare haft nyckelroller på bland annat Falck Healthcare och LanguageWire. På Nordic Solar välkomnar VD Nikolaj Holtet Hoff Tina Mose som ny medlem i ledningsgruppen:

– Nordic Solar har fortsatt stora tillväxtambitioner och med målet att kunna bygga 1 GWp per år från och med 2025 måste vi ha en organisation som kan hänga med i utvecklingen. Med Tina Mose är vi i en stark position för att snabbt skala upp organisationen, vilket vi behöver. Tina tillför den erfarenhet, den gedigna bakgrund och insikt som är värdefull när vi under de kommande åren avser att på allvar accelerera byggandet av våra egna solcellsparker och stärka hela organisationen, säger VD Nikolaj Holtet Hoff.

Fortsatt europeisk tillväxtresa

Nordic Solar är på en ambitiös tillväxtresa och bolaget siktar på att ha en portfölj av solparker i drift på totalt 2 GWp i slutet av 2025 och en projektportfölj på 4 GWp. Nordic Solar har expanderat snabbt sedan etableringen 2010 och är idag bland de 35 största portföljerna i Europa.