Avesta storsatsar på förnybar solenergi

Stor dalahäst i parken i Avesta. Foto: Recap Energy

Avesta kommun har tagit ett betydelsefullt beslut om att förverkliga en omfattande solenergisatsning tillsammans med svenska energibolaget  Recap Energy

Vid fullmäktiges sammanträde den 22 maj beslutades det att ställa mark till förfogande för att uppföra en solpark i Horndal. Genom en kombination av den tillgängliga marken från Sveaskog och Avesta kommun kommer en imponerande solcellspark att skapas, som rankas bland Sveriges största solparker. Parken kommer att täcka en yta på cirka 150 hektar och ha en installerad kapacitet på 100 MW.

Recap Energy kommer att arrendera marken och även leda projektet med att bygga upp solcellsparken. “För Recap Energy, som redan har en omfattande portfölj av gröna investeringar, innebär detta beslut en betydande milstolpe genom att landet får en av sina största solparker och samtidigt sätter Avesta på kartan för solenergi i Sverige”, kommenterar Marco Berggren, VD på Recap Energy.

"Projektsamtalen har präglats av en stark ambition mellan parterna att industriellt vidareutveckla Avesta till en intressant plats för fler investeringar," betonar Christer Asplund, Senior Advisor på Recap Energy.

Denna satsning markerar början på Avestas strävan att utveckla fler tomter inom kommunen för att kunna möjliggöra förnybara energilösningar i framtiden.

Recap Energy är ett svenskt företag som tillhandahåller flexibla, skräddarsydda och helfinansierade lösningar för ren energi till C&I-kunder. Utöver Sverige är Recap verksamt i Spanien, Portugal, Colombia, Brasilien och Indien. Med hjälp av en djup teknisk kommersiell kunskap och stark finansiell expertis kombinerar Recaps projekt skräddarsydda Energy as a Service- och Battery as a Service-lösningar till sina företagskunder.