Ett svenskt montagesystem för solpaneler – från Mora

MAFI Solar tog med sig en kåpvagn till Elfack. När kåpan fällts upp blottades ett tak med olika taktyper och företagets produkter för montering av solpaneler på lutande tak.

– Här på mässan får besökarna komma fram och testa vårt montagesystem. Det blir mycket verklighetstroget att visa produkterna på detta sätt för installatörer, berättade Anders Jones, försäljningsansvarig på MAFI Solar.

MAFI Solar har tagit fram ett svenskt montagesystem för solpaneler. Systemet, som lanserades förra året, är avsett för olika typer av lutande tak.

– MAFI utvecklar telekomfästen och har gjort det i 30 år. För tre år sedan började vi med solpanelfästen, berättade affärsområdesansvarige Nils Pettersson. 

– Vi startade med ett blankt papper och var ute och frågade solcellsinstallatörerna: Vad kan vi förbättra i er vardag? Det är utifrån den inputen vi har byggt varje komponent. Kring varje produkt finns det en historia att berätta och en tanke som förenklar någonting.

På MAFI Solars demonstrationsvagn sitter en panelklämma. Den spelar en central roll i den utrustning som företaget tillhandahåller. Det är nämligen den enda klämman som installatörerna behöver.

– Den klarar av att vara både ändklämma och mittklämma, samt klarar en panelhöjd från 28 till 45 millimeter. Det täcker in alla solpaneler på marknaden i dag. Där har vi gjort det enkelt för montörerna, sa Nils Pettersson.

Klämman är också skonsam mot solpanelernas kablage som kan läggas i de skenor som MAFI Solar tillhandahåller.

– Panelklämmans bult går aldrig ner i skenan så inget kan skada kablaget.

Anders Jones berättar att företagets storsäljare är en produkt med det engelskspråkiga namnet Roof Tile Bracket. Den fästs i takläkten under takpannorna och bildar ett underlag för de skenor som solpanelen ska sitta på.

– Du drar upp en panna, lägger dit en Roof Tile Bracket, skruvar fast den i takläkten med två skruvar och drar ner pannan. Det blir verkligen en minimal glipa vilket är bra, berättade Anders Jones.

Han betonar att MAFI Solar är ett ingenjörsbolag som designar produkter och lyssnar på installatörerna. 

– Vi försöker att lösa problemen, men ändå göra det på vårt sätt med vår erfarenhet. Det gör att vi verkligen kan garantera att utrustningen håller, sa Anders Jones

mafigroup.com/solar/

bild

Detta är en sponsrad nyhet från: MAFI Solar