Finlands största anläggning för solenergi byggs av OKQ8 SunDay

Foto: OKQ8 Scandinavia

OKQ8:s affärsområde SunDay fortsätter sin satsning på hållbar energi genom att vara huvudleverantör i byggandet av tre stora solparker i Finland. Samtliga anläggningar är högeffektiva och byggda med den senaste tekniken. Den största av de tre solparkerna ligger i Kalajoki, norra Finland.

- Vi är mycket stolta och glada över att ha fått detta uppdrag. Kalajoki är den största anläggningen vi hittills byggt med sina 13MWp. Vårt samarbete med Solarigo är långsiktigt och vi planerar redan nya projekt tillsammans. Solparker är stora projekt som tar tid från första kundkontakt till färdigställande och där tålamod likt väl som hårt arbete och kvalitémedvetenhet i alla steg behövs, säger Linda Barkman, affärsområdeschef på SunDay.

Solenergi är fortfarande relativt outnyttjat i Finland och svarar för mindre än en procent av all producerad energi. Solparken i Kalajoki ägs av finska Solarigo, som är ett av de största solenergiföretagen i Finland.

-För oss var det viktigt att ha en erfaren, långsiktig och uthållig partner som klarar av att växa med oss. OKQ8 Sunday uppfyllde alla våra krav och har dessutom god erfarenhet av liknande projekt i Norden, säger Ville Vairinen, teknisk chef på Solarigo.

Tidigare har Solarigo främst byggt småskaliga solenergianläggningar i Finland, så som solpaneler för bostadshus och småföretag för deras dagliga energiförbrukning. Men nu investerar företaget i stora anläggningar för industriell produktion av solenergi, och den totala kapaciteten i landet mer än fördubblats på ett och ett halvt år. Solarigo har beställt tre nya anläggningar där OKQ8 SunDay är huvudleverantör. Den största är Kalajoki, som med de 24 000 solpanelerna kan producera 23 megawatt peak power. Samtliga tre anläggningarna tillsammans producerar över 20 000 MWh per år, vilket motsvarar el för cirka 1000 villahushåll.