Leine Linde satsar på solcellsanläggning

Foto: Leine Linde

Som en del av Leine Lindes strategiska hållbarhetsarbete, har en 870 kvm stor solcellsanläggning installerats på huvudkontoret i Strängnäs. Anläggningen kommer ha en årlig produktion på ca 147 000 kWh, vilken motsvarar årsförbrukningen för 7–8 villor.

– För oss på Leine Linde är det ett självklart val att satsa på solenergi då det ligger helt i linje med vårt hållbarhetsarbete för att minska företagets klimatavtryck. Vi arbetar långsiktigt och intensivt med hållbarhetsfrågor där vi har FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030 som utgångspunkt, säger Joakim Danielsson, produktionschef och ansvarig för fastigheterna på Leine Linde i Strängnäs.

Solpaneler valda med omsorg

Anläggningen består av 453 solpaneler från det Strängnäsbaserade företaget EnergiEngagemang i Sverige AB, som har monterats på taken på fastigheten som vetter ut mot Västerportsleden. Totalt är det en yta av 870 kvadratmeter med solpaneler som kommer ha en toppeffekt på ca 183 kilowatt. Planer finns även för markplacerade solpaneler.

­– Vi tycker det är viktigt att ha nära samarbeten med lokala leverantörer och gynna regionen. Vi uppskattar personlig kontakt och entreprenörer som är kunniga och som har säkerhet i fokus. I det här projektet har vi haft en bra dialog med EnergiEngagemang, som tar ansvar och följer de riktlinjer vi satt upp, säger Joakim.

Långsiktigt hållbarhetsarbete

Den köpta elen är miljömärkt, vilket innebär att den är producerad från förnybara källor, som vatten-, vind- eller biokraft. Dessutom arbetar Leine Linde aktivt för att bli mer energieffektiva och minska energiförbrukningen på ett hållbart sätt genom att exempelvis byta ut all invändig belysning till LED. I och med solpanelerna beräknar de att kunna minska elkostnaderna ytterligare med ca 25 %.

– Solpanelerna är ett sätt ta kontroll över vår egen energiförbrukning och våra kostnader. Dels blir vi inte lika sårbara för en osäker kostnadsutveckling, dels får vi till viss del egen energiförsörjning, säger Joakim Danielsson.