RES och SCR i nytt samarbete kring nytt batterilager i Alingsås

Foto: RES

​RES, ett ledande bolag inom utveckling av förnybar energi och energilagring, och SCR, ett svenskt bolag specialiserat på utveckling av storskalig energilagring med batterier, har ingått ett samarbete tillsammans med Alingsås Energi för att utveckla ett storskaligt batteri i Alingsås Kommun. Batteriparken beräknas få en storlek på 17 MW / 17MWh och kommer kopplas upp till det lokala nätet i Alingsås. Projektet är det andra samarbetet mellan RES och SCR efter deras framgångsrika projekt i Landskrona vilket såldes i mars 2023. 

 

Magnus Mattsson, Commercial Manager at RES - Norden: “Behovet av energilagring ökar kraftigt i Sverige och projekt som det här i Alingsås och Elektra i Landskrona är avgörande för att skapa smartare energisystem. RES har en global erfarenhet i storskaliga batteriprojekt och har levererat över 600MW på global basis vilka bidrar med en rad olika nätfunktioner. Vi ser fram emot att ta med vår erfarenhet in i ännu ett samarbete med SCR och möjliggöra mer förnybart på nätet.”  

Fredrik Bodecker, VD, SCR: “Ytterligare en milstolpe för SCR med utveckling av vårt andra projekt tillsammans med våra samarbetspartners. En fortsatt utveckling mot ett hållbart energisystem kommer kräva mer kapacitet för att stärka nätet samt reducera utsläpp från andra fossilbaserade reservsystem.” 

Projektet kommer etableras i Alingsås på mark som tillhör Alingsås Energi och kommer att kopplas upp på det lokala nätet vid en av Alingsås Energis transformatorstationer. Med ytterligare tillväxt i kommunen från företag och hushåll så kan batteriet medverka till en stärkt lokal kraftbalans.  

Rickard Bern, VD Alingsås Energi: ”Vi är oerhört glada över att kunna locka den här typen av satsningar till Alingsås. Vi ser oss som möjliggörare i att skapa förutsättningar för den gröna omställning som pågår.  Ett batterilager i den här storleken blir en viktig resurs i det lokala nätet. Det bidrar till att skapar trygghet och stabilitet för invånarna i Alingsås kommun vad gäller energiförsörjningen, vilket är ett av våra viktigaste uppdrag” 

Thomas Pettersson, Styrelseordförande Alingsås Energi: "Som styrelseordförande i Alingsås Energi är jag idag mycket nöjd och glad över att vi har fått affären med ett energilager i Alingsås i hamn. Enligt Svenska Kraftnät kommer även lokala energilager skapa nyttor för det nationella elsystemet, och det känns väldigt bra att vi även kan bidra till en ökad hållbarhet för hela samhället." 

Batteriprojektet är för närvarande under utveckling och beräknas stå klart till sommaren 2024.