Solenergi – praktiska tillämpningar i bebyggelse

I den sjätte utgåvan av Solenergi – praktiska tillämpningar i bebyggelse, läggs stort fokus på solvärme och solel, med extra tonvikt på det allra senaste inom teknik, systemdesign, energilager och ekonomiska förutsättningar.

Boken är unik med sin bredd och sitt djup kring solenergi i alla dess former. Boken passar framförallt olika aktörer inom bygg- och VVS-branschen. Bokens författare, Lars Andrén, utvecklar:

– Arbetar du som konstruktör, installatör, akademiker eller är husägare kan du få ut mycket av den här boken. Boken fungerar också mycket bra för utbildningar i ämnet, eftersom den skapar förståelse för användningsområden och tillämpningar av solenergi.

Lars vet vad han talar om. Han har skrivit flera böcker i ämnet och är en av Sveriges mest anlitade föredragshållare inom området. Han håller även återkommande utbildningar, bland annat för Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF) och Ny Teknik, med flera. Mellan 1995 till 2015 var Lars dessutom ordförande i branschorganisationen Svensk Solenergi.

– Med hjälp av nyckeltal och praktiska exempel får du som läsare en inblick i solenergins möjligheter, allt ifrån systemens tekniska uppbyggnad till dimensionering och lönsamhetsberäkningar. Boken innehåller dessutom många viktiga avsnitt om exempelvis grundprinciper för val av solvärme eller solel, olika typer av solfångare, hybridpaneler och det senaste inom solelstekniken.

Lars nämner också att boken innehåller fördjupande text om hur solvärme och solel kan kombineras för att skapa nära nollenergihus.

Unikt innehåll

Den sjätte utgåvan innehåller avsnitt om grundprinciperna kring solinstrålning, praktiska dimensioneringstips, metoder för lönsamhetsberäkning – och framför allt: praktiska råd och vägledning i samband med upphandling. I ett särskilt avsnitt om solvärme får läsaren en ingående redovisning kring verkningsgrader, olika typer av solfångare och dess tekniska uppbyggnad.

Även solkretsens olika komponenter, som drivpaket, värmeväxlare, olika varianter av värmelager (såväl storskaliga som för villabruk), kombinationsmöjligheter med bränslepannor och värmepumpar förklaras ingående. Dessutom ges grundliga beskrivningar av användningsområden för flerbostadshus, småhus, solel, bassänguppvärmning och storskalig solvärmeteknik.

I boken Solenergi – praktiska tillämpningar i bebyggelse ges ingående exempel på olika typer av solfångare som kan användas för att generera värme. Till exempel plana solfångare, lågtempererade solfångare, stormodulsolfångare och vakuumrörsolfångare.

bild

Praktiska tips och råd

Flera goda tips och råd om dimensionering går att finna i boken. Till exempel hur du utnyttjar solvärme på ett effektivt sätt genom att dimensionera systemet rätt, vilket gör att man undvika onödiga kostnader och säkerställa att systemet fungerar optimalt. Solenergi är populärt och det råder ingen tvekan om bokens aktualitet. Men enligt Lars Andrén finns det en hel del utmaningar som behöver uppmärksammas.

–Solenergi är en av de mest eftertraktade källorna till förnybar energi och har blivit alltmer populär i bebyggelsen de senaste åren. Det finns dock många utmaningar när det kommer till själva implementeringen av solenergisystem i byggnader. Kostnader, systemalternativ, tekniska svårigheter och säkerhetsfrågor är några utmaningar man bör uppmärksamma, säger han.

Lars tycker att den expansiva solelsmarknaden är extra intressant just nu. Han utvecklar:

–Just avsnittet om solel är betydligt mer omfattande i denna sjätte utgåva, med genomgång av olika typer av solceller, användningsområden och checklistor för dimensionering, montering och vad som är viktigt att uppmärksamma i samband med upphandling och granskning av offerter.

En framtida lösning för energiförsörjning
En viktig faktor att ta hänsyn till när man överväger att investera i solenergi är de ekonomiska förutsättningarna. Här passar
Solenergi – praktiska tillämpningar i bebyggelse särskilt väl, eftersom den ger förslag på metoder för lönsamhetsberäkning och praktisk vägledning i samband med upphandling. Dessutom beskrivs olika stödsystem och subventioner som finns tillgängliga för att främja användningen av solenergi.

Boken Solenergi – praktiska tillämpningar i bebyggelse av Lars Andrén ges ut av Svensk Byggtjänst, som är hela samhällsbyggnadssektorns samlade och validerade kunskapsbank sedan 1934. De ger även ut referensverket AMA och tillhandahåller facklitteratur, tjänster och produkter som främjar ett hållbart samhällsbyggande.

Skaffa boken här!