Brandsäker takisolering för solpaneler

Foto: ROCKWOOL

Solpaneler på tak bidrar till hållbar och tillgänglig elproduktion, men det ställer samtidigt höga krav på takets konstruktion. Stenullsproducenten ROCKWOOL lanserar nu Toprock Dura System, ett isoleringsssystem för låglutande tak som är designat för solpaneler.

”Det är ett obrännbart isoleringssystem som är testat för att klara hög belastning under lång tid. Dessutom är det tillverkat med fossilfria bränslen vilket kan gynna projekt med höga miljökrav”, säger Robert Nykvist, Teknisk Rådgivare på ROCKWOOL.

Intresset för att investera i solpaneler fortsätter att stiga i Sverige. Antalet installationer ökade, enligt Energimyndigheten, med 46 % från år 2020 till år 2021 och utvecklingen har fortsatt i samma riktning under 2022. Även om fördelarna är många, ställer solpaneler höga krav på taket gällande bland annat brand och tryckhållfasthet.

”Vid händelse av brand kan solpaneler leda till att isoleringen på taket utsätts för högre temperaturer jämfört med andra tak. Detta system kan tack vare stenullens obrännbara egenskaper minska risken för att en brand sprider sig till andra delar av byggnaden och på det sättet bidra till att skydda både de som vistas i byggnaden och räddningspersonal som ska arbeta på platsen”, säger Robert Nykvist.