Swedfund investerar i fond för solenergilösningar i utvecklingsländer

Foto: Unsplash

Swedfund investerade den 1 mars, 30 miljoner USD i Mirova Gigaton Fund.Huvudsyftet med att investera i fonden är att nå ut till projekt i utvecklingsländermed skuldfinansiering genom ett brett utbud av viktiga, kompletterande solenergilösningar utanför det ordinarie nätet, så kallade off-grid-lösningar.

Mirova SunFunder är en ledande impact-investerare som arbetar med lösningar av energitillgång och andra utmaningar kopplade till klimatförändringar på utvecklingsmarknader, främst Afrika, genom att tillhandahålla finansiering av ren energi.

- Solenergilösningar är avgörande för att nå 2030-målet om allmän tillgång till prisvärd, pålitlig och hållbar energi, säger Swedfunds vd Maria Håkansson.

Mirova, dotterbolaget till Natixis Investment Managers arbetar med hållbara investeringar, med stöd av Mirova SunFunder East Africa Ltd som investeringsrådgivare, ett helägt dotterbolag baserat i Nairobi. De lanserade sin blandade finansieringsskuldfond för att påskynda övergången till ren energi i tillväxtländer i främst Afrika och Asien och Stillahavsområdet, men även Latinamerika och Mellanöstern-

Fondens målstorlek är 500 miljoner USD och man förväntar sig att distribuera 1,2 miljarder USD i privat skuld under hela sin livstid, främst till små och medelstora företag (SME) inom solenergisystem, jordbruk, kommersiell och industriell solenergi, solenergi för telekomtorn, mininät och andra sektorer som e-mobilitet, batterilagring, klimatsmarta livsmedelssystem, energieffektivitet och förfinansiering av koldioxidkrediter.

Fonden klassificeras som "artikel 9" inom ramen för den nya europeiska SFDR och syftar till att påverka människors liv genom att kompensera för CO2-utsläpp (SDG-mål 7 och 13), skapa arbetstillfällen (Mål 8), främja jämställdhet (Mål 5) och förbättra energitillgången (Mål 5, 7 och 8). Swedfund är en långvarig partner till Mirova SunFunder. Under 2020 investerade Swedfund 12 miljoner USD i företagets tidigare skuldfond.

Swedfund bidrog efter investeringen också till att utveckla fondens miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsaspekter (ESG) genom vägledning kring implementering av hållbarhetsförbättringar, anställning av en ESG & Impact Manager och genom att ge TA-medel för att bygga ett miljö- och socialt ledningssystem och stärka fondens jämställdhetsarbete.