Kännedomen om skatteavdrag för solcellsbatterier är låg bland Sveriges villaägare

Vida Wachtmeister, vd på Otovo i Sverige. Foto: Otovo

Intresset för solceller och tillhörande batterier ökade kraftigt under förra året och den första januari 2023 höjdes skatteavdraget för installation av solceller från 15 till 20 procent. Ändå anser 70% av Sveriges villaägare att politikerna bör göra mer för att stödja solcellsinstallationer på privatbostäder, visar en ny undersökning utförd av Novus på beställning av solcellsplattformen Otovo.

Efter närmare 60 000 installationsansökningar* och investeringar på 6.6 miljarder* kronor av privatpersoner under 2022, verkar efterfrågan på solceller ännu inte nått sin höjd. Undersökningen visar att mer än en fjärdedel av Sveriges villaägare vill investera i solceller under 2023. Samtidigt tycker en majoritet att politikerna bör göra fler insatser på området, vilket möjligtvis hänger ihop med en befintlig låg kännedom gällande de hjälpmedel som finns tillgängliga, som skatteavdrag eller alternativa solcellslösningar.

- Undersökningen visar att för 69% är den främsta drivkraften för solcellsinstallation att spara pengar. Parallellt är det uppemot en femtedel som inte vet om de skulle föredra att köpa eller leasa solceller, trots att man med ett leasingalternativ får ett solcellssystem utan uppstartskostnad, säger Vida Wachtmeister, vd på Otovo i Sverige.

Enligt Skatteverket ökade ansökningarna för batteriinstallation med nästan 6 gånger under 2022 jämfört med året innan. Trots det svarade hela 48% av villaägarna i undersökningen att de aldrig hört talas om avdraget som ger halva kostnaden vid köp av batterier för lagring av egenproducerad el. Dessutom anger en fjärdedel av gruppen som funderar på att investera i solceller under 2023 att de inte vet om de kommer att ansöka om något skatteavdrag för solcellsinstallationen eller inte.

- Otovo jobbar för att alla som vill ska kunna installera solceller. En bidragande del i arbetet är att villaägare som inte har möjlighet att betala initialkostnaden vid installation använder befintliga ekonomiska hjälpmedel, som en leasingtjänst eller det statliga skatteavdraget. För att fler ska kunna skaffa solceller måste både politiker och vi i branschen bli ännu bättre på att kommunicera de möjligheter som finns, avslutar Vida Wachtmeister.