Nya EU-regler - krav på solpaneler på taken

Vida Wachtmeister, Sverigechef på solcellsplattformen Otovo. Foto: Otovo

Till 2028 ska alla nya byggnader, med teknisk och ekonomisk förutsättning, vara utrustade med solceller. Från och med 2032 gäller detsamma för bostadshus som genomgår en större renovering. Så lyder det nya förslaget om revidering av direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD), som nyss röstades igenom i EU-parlamentet.

- Detta är mycket goda nyheter, vi har väntat på denna sorts initiativ från EU. Det visar att EU kommer att fortsätta arbeta för mer energieffektivitet och lokal energiproduktion, samt att satsningen på solenergi bara har börjat, säger Vida Wachtmeister, Sverigechef på solcellsplattformen Otovo.

Enligt EU-kommissionen står byggnader inom EU för 40 procent av den totala energiförbrukningen och 36 procent av växthusgasutsläppen. Direktivet syftar till att minska utsläppen och energiförbrukningen i linje med hållbarhetsmålen för 2030, samt att främja renovering av byggnader till att bli mer energieffektiva.

- Vi förväntar oss att kravet för solpaneler på taket på nya byggnader och i samband med renoveringar, kommer att kompletteras med incitament för att påskynda den gröna omställningen för byggnader i Europa, säger Vida