Svenska Bostäder installerar röda solpaneler på kulturminnesklassade fastigheter

Röda solceller på rött tegeltak. Foto: Peter Lydén

Solpaneler är vanligtvis svarta, men i Grimsta i västra Stockholm har Svenska Bostäder installerat röda solpaneler på fyra av bolagets fastigheter. Installationerna är ett led i Svenska Bostäders satsning att fördubbla andelen solceller i beståndet från år 2020 till 2023.

Fastigheterna längs med Grimstagatan är kulturminnesmärkta enligt grön klassning. Det innebär att de är särskilt värdefulla utifrån historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och ändring av byggnaderna måste ske med varsamhet.

På grund av kulturminnesklassningen var det inte möjligt att få bygglov för traditionella svarta solpaneler. Eftersom en stor del av bolagets fastigheter är kulturminnesklassade, däribland 50-talshusen i Vällingby med omnejd, så var installationen i Grimsta ett sätt att testa om det gick att få bygglov för solcellsinstallationer även på dessa fastigheters tak.

- Röda solpaneler är mycket ovanliga och är därför även dyrare än traditionella, svarta solpaneler. De ger dessutom ett sämre effektutbyte, förklarar Pia Hedenskog, energispecialist på Svenska Bostäder. Eftersom röda solpaneler är så pass ovanliga känns extra spännande att se hur de ter sig mot det röda takteglet.

Att använda sig av röda solceller, trots den ökade kostnaden och lägre effektutbytet, har även gett Svenska Bostäder möjligheten att med ett praktiskt exempel kunna visa hur röda solceller påverkar uttrycket hos byggnaderna och samtidigt relatera till installationens kostnad och energiutbyte.