Solid Vind & Sol och Sesol tecknar samarbetsavtal

Solcellspark installerad av Sesol på lantbruksfastighet i södra Sverige. Foto: Sesol

Sesol och Solid Vind & Sol har nyligen upprättat ett samarbete med en gemensam vision om att solenergi ska ta större plats i den totala energiproduktionen i Sverige.

Avtalet avser ett fördjupat samarbete vid installationer av större solcellsanläggningar i Sverige där Sesol kommer att bidra med sin omfattande kunskap inom projektering, bygg och installation av solcellsanläggningar på tak och mark. Avtalet ger också rätten för Sesol att erbjuda befintliga och nya kunder de tjänster som Solid Vind och Sol erbjuder i form av uthyrning av tak och mark för montering av solcellsanläggningar.

- Det känns väldigt roligt att vi har upprättat ett avtal tillsammans med Sesol. Med vår gemensamma expertis inom projektering, projektledning, finansiering och installation kommer vi att kunna erbjuda en helhetslösning som inte finns på marknaden idag, säger Johan Ovansjö, COO på Solid Vind & Sol.

- Tillsammans med Solid kan vi nu bredda vårt erbjudande och bidra med ännu högre kompetens och experthjälp för våra kunder som är intresserade av större solcellsanläggningar. Tillsammans har vi nu specialister inom varje område, från finansieringslösningar till installation. Det gör att vi kan leverera helt optimerade och kundanpassade lösningar inom större solcellsanläggningar på tak och solcellsparker, säger Jacob Modin, Försäljningschef B2B på Sesol.