Svenska Icebug låter konkurrenter ta del av banbrytande satsning på solceller

Foto: BayWa

Göteborgsbaserade Icebug vill förändra skoindustrin i hållbar riktning. I ett samarbete med det tyska solenergiföretaget BayWa r.e hjälper skoföretaget fabrikerna i Vietnam där produktionen sker att installera solceller för att minska sin användning av fossil energi drastiskt. Nu bjuder man in konkurrenterna att göra samma sak – utan kostnad.

– Klimatkrisen är akut och vi måste alla minska våra utsläpp snabbt. Vi är ett litet företag men om vi kan inspirera större bolag att kopiera oss och dra nytta av allt det arbete vi lagt ner i det här kan vi göra verklig skillnad. Därför delar vi med oss av den här mycket effektiva modellen, säger Icebugs vd och grundare David Ekelund.

Sedan 2021 har Icebug varit del av ett pilotprojekt med syfte att minska fossilberoendet i produktionsledet genom att ställa om till grön el – specifikt solceller i Vietnam. Modellen baseras på att medverkande fabriker åtar sig att köpa den el som produceras på det egna taket under 15 år – i utbyte mot att solenergipartnern BayWa r.e tar hand om finansiering, installation och garanterar leverans av elektricitet under kontraktstiden.

Pilotprojektet har visat på enorm potential och nu lyfter BayWa r.e och Icebug fram modellen för andra sko- och klädföretag i Vietnam. Bara de tre fabriker där Icebug tillverkar sina skor kan banta sina utsläpp med motsvarande 5 000 ton koldioxidekvivalenter per år tack vare det nya solcellsprogrammet. I och med att flera varumärken tillverkar på samma plats och drar nytta av samma solpaneler innebär det i praktiken en större minskning än Icebugs totala årliga utsläpp.

– För oss är det en självklarhet att bjuda in branschen att dra nytta av det vi lärt oss. Om fler varumärken och producenter ansluter sig skulle det innebära en delseger i vårt arbete för en radikalt förändrad sko- och klädindustri, säger David Ekelund, vd och grundare av Icebug.

Han får medhåll av Bryse Gaboury, General Manager på BayWa r.e. Energy Solutions APAC. – Partnerskapet skapar nya möjligheter för fler aktörer som arbetar för att minska sina koldioxidutsläpp. Det gör det möjligt att minska sitt klimatavtryck snabbt och enkelt och utan att avbryta produktionen.

Att pilotprojektet genomförs i Vietnam är inte en slump. Landet står för en betydande del av de globala utsläppen i industrin – huvudsakligen orsakat av efterfrågan i resten av världen. Dessutom kommer 70 procent av elen i Vietnams allmänna elnät från fossila källor.

Omställningen till grön el har gått relativt långsamt för de sydostasiatiska sko- och klädproducenterna, mycket på grund av dyra tekniska system och krångliga tillståndsprocesser för installation av solceller. En bärande del i Icebug och BayWas modell har därför varit att göra övergången till solenergi effektiv och gynnsam för fabriksägarna. Genom att installera solenergi sänker man inte bara sina kostnader och utsläpp – man ökar också sitt energioberoende, vilket är en stor fördel i dagens läge. Och detta utan att göra någon investering. På Icebug är förhoppningen att det nya programmet ska anammas av fler inom sko- och klädbranschen och öppna dörrar mellan sektorn för förnybar energi och klädindustrin.

– Omställning till solenergi innebär inte att vi löser klimatkrisen, men är en extremt snabb och kostnadseffektiv metod att minska våra utsläpp markant. Vi uppmanar alla i branschen att ta ansvar och utnyttja den här chansen. Vi har precis lagt 15 månader på att hitta det bästa sättet så det är bara att hoppa på tåget, säger David Ekelund, vd och grundare av Icebug