HPSolartech siktar på att bli ledande i Norden och byter namn till Turn

Kenny Fogel, VD på Turn. Foto: Turn

Under 2022 tog Uppsalabaserade HPSolartech in 2 miljarder i kapital och påbörjade resan mot att bli ledande inom solenergi i Norden. Som en del i de ambitiösa tillväxtplanerna byter bolaget nu namn till Turn. Målet är att Turn ska stå för 15 procent av all solenergi som produceras i Sverige till 2028. Turn vill också bygga Sveriges bästa arbetsplats och planerar att rekrytera cirka 100 nya medarbetare de kommande fem åren.

Genom att använda outnyttjad mark till solparker kan Turn förse Sverige med god energi. Turn bygger, äger och förvaltar solparksanläggningar på ej odlingsbar mark och säljer vidare energin till svenska företag. Bolaget tog i slutet av 2022 in två miljarder kronor från Omnes Capital i en kombination av nyemission och lån.

Namnbytet från HPSolartech till Turn görs för att bättre spegla bolagets värderingar och stora planer framöver. Visionen är att minska andelen energi som kommer från fossila bränslen och öka andelen förnybar energi. Som en del i namnbytet lanseras också en helt ny grafisk profil och hemsida.

– Vi har tillräckligt starka finansiella muskler nu för att göra skillnad på riktigt och bidra till en utveckling där allt mer energi kommer från förnybara källor. Att skapa god energi är det vi brinner för, bokstavligen i vår affär, men också i vår företagskultur. I en fas där vi nu ska växa och möta allt fler kunder och potentiella medarbetare känns det viktigt att vi uppdaterar vårt varumärke så att det bättre lirar med vilka vi är, säger Kenny Fogel, VD på Turn.

Turn fortsätter nu arbetet med att bygga solparker och parallellt hitta fler markägare som vill arrendera ut sin mark. Målet är att bygga solparker med kapacitet för 250 till 350 megawatt om året, som ska ske genom organisk- och förvärvad utveckling, med målet om att sätta 1,500MW i drift 2028. Detta motsvarar solparker på en yta av cirka 3000 fotbollsplaner.

– Det finns ett växande intresse bland markägare att arrendera ut mark till oss. Många sitter på mark som inte går att odla på och ser en intäktsmöjlighet, samtidigt som de vill bidra till den gröna energiomställningen. Vårt uppdrag framöver är att nå ut till ännu fler markägare för att få med dem på tåget mot en värld med bättre energi, säger Kenny Fogel.