LONGi frågade slutanvändare av taksolpaneler vad de behöver mest

Företaget har nu utvecklat den nya Hi-MO 6 modul-serien för att möta efterfrågan på marknaden.

Enligt branschanalytiker utgjorde solenergi på tak nästan hälften (47,9 %) av nyinstallerad solenergikapacitet i världen 2021. Nästan tre fjärdedelar finns på den kommersiella och industriella sidan, medan privatbostäder utgjorde 26 %.

För att få insikt i behoven som dessa solenergikonsumenter har, har LONGis produktutvecklingsteam undersökt tusentals slutanvändare under de senaste två åren. Den klara slutsatsen var att de vill ha en solpanelsmodul som kombinerar effektivitet och säkerhet med arkitektonisk estetik. 

LONGis svar är den nya Hi-MO 6-modulen, som använder en unik Hybrid Passiverad bakkontaktsteknologi (HPBC). Modulen har standardstorleken M10 (182 mm) med en effektivitet som uppnår 22,8 % i massproduktion.

HPBC är en ny generations högeffektiv solcellsteknologi med unik framsida och samlingsskenefri design. LONGi R&D-team har utvecklat nya cellstrukturer och teknologiska metoder för HPBC-celler, som omfattar bakkontakt, kontaktpassivering och antireflektionsteknologi. Innovationen förbättrar elproduktionsprestandan i alla effektivitetsaspekter: ljusabsorbering, prestanda under höga temperaturer, respons vid låga strålningsförhållanden och effektförsämring. Data från simulerad elproduktion i typiska regioner på sex av de sju kontinenterna indikerar att Hi-MO 6 har en genomsnittlig vinst på upp till 10 % vid jämförelse med PERC-baserade produkter.

Om man jämför med tidigare teknologier kan den nya modulen signifikant öka den installerade kapaciteten på en begränsad takyta. Avsaknaden av ribbon ökar ljusabsorbering med upp till 2,27 % när det finns infallande ljus från flera vinklar. Elförlusten vid hög värme kan vara så låg som 0,29 % per °C, vilket ökar pålitligheten i omgivningar med hög temperatur. Under omständigheter med lite ljus möjliggör produktens funktion med öppen högspänning den att snabbare uppnå växelriktarens arbetsspänning, medan lägre linjär degradering säkrar högeffektiv elproduktion under hela livscykeln. 

Rörande pålitlighet använder Hi-MO 6 svetsteknologi med bakkontakt, med en ensam linje i motsats till den traditionella Z-formade strukturen för att minska påfrestningarna på panelkanterna och höja modulens resistens mot sprickor. I en serie tröskartest utförda av tredje part visade sig HiMO 6 också ha bättre prestanda när det gäller att bibehålla stabil och kontinuerlig energiproduktion även under svåra förhållanden.

bild

För att möta varierande behov av en bred kundkrets på marknaden för solpanelsinstallationer på tak, utvecklade LONGi R&D-teamet fyra olika serier av Hi-MO 6-modulen:

Explorer
Som Hi-MO 6-seriernas stöttepelare erbjuder Explorer optimal elproduktionsprestanda för att möta de flesta kunders behov, från hushåll till olika kommersiella och industriella branscher. 

Scientist
Scientist-serierna fokuserar på högeffektivitet och är perfekta för kunder som är ute efter topprestanda så som företag med höga energibehov. Produkterna är utrustade med hydrogenpassiverade HPBC PRO-paneler, uppgraderade för att omfatta förlängd garanti, fjärrstyrning, regelbunden inspektion och analys av driftkvalitet. Seriernas ultrahöga produkteffektivitet möjliggör för kunder att tillitsfullt installera kraftanläggningar i sina produktionsanläggningar och andra områden för att möta sina mål rörande energisparande och minskade koldioxidutsläpp under minst 25 år.

Guardian
Om man fokuserar på intelligent säkerhet har Guardian-serierna förprogrammerade intelligenta optimerare för att göra modulen smartare inom flera nyckelområden. Smarta och exakta analysalgoritmer aktiverar realtidsövervakning av kraftanläggningen dygnet runt med snabb nedstängning som kan utlösas i nödsituationer för att skydda människor och egendom. Oberoende kontroll och realtidsoptimeringsfunktioner inom varje modul kan öka elproduktionen med 5 % - 30 %, med högre string-rörlighet och flexibel design ökar kapaciteten oavsett riktning.

Artist
För att tillfredsställa arkitekternas estetiska krav bryter Artist-serierna ”one-size-fits-all”-traditionen och den traditionella svarta PV-modulen för att erbjuda kundanpassade storlekar och färger. Detta är särskilt intressant för sevärdheter så som idrottsarenor, kulturella platser och utställningsplatser, samt för exklusiva bostadsområden som vill ha fördel av fotovoltaisk teknologi utan att äventyra estetiken.

För att möta olika estetiska behov från hela världen och komplettera olika arkitektoniska utformningar, finns Hi-MO 6 också tillgänglig i Obsidian Black (svart plåt) och Stars (vit plåt).

Besök LONGis hemsida HÄR!