Otovo säkrar finansiering på upp till över 1 miljard SEK

Vida Wachtmeister, vd på Otovo i Sverige. Foto: Otovo

Otovo, den paneuropeiska marknadsplatsen för solcellsinstallationer har säkrat finansiering på över 1 miljard SEK. Affären är ett av de största finansieringspaketen i branschen någonsin i Europa.

DNB Bank ASA och Sparebank 1 SR-bank ASA står bakom lånepaketet av finansieringen bestående av 100 miljoner euro (1.1 miljarder SEK). Utöver lånepaketet har Otovo garanterad emission på 20 miljoner euro (200 miljoner SEK). Bolagets största aktieägare AxSol, koncernbolag till Axel Johnson, avser att teckna åtminstone sin proportionella andel av den riktade emissionen till ett pris av 19,88 NOK per aktie.

För Otovo möjliggör detta 12.500 nya solcellsabonnemang i Europa, vilket kommer ge en portfölj på drygt 2 miljarder SEK eller 80-105 MW i solenergi- och batterilagringstillgångar. 

– Detta visar tydligt att Otovo är en viktig del i att stödja Europas energiomställning. Finansieringen hjälper oss att fortsätta växa inom solcellsabonnemang vilket möjliggör för fler att producera egen grön el, säger Vida Wachtmeister, vd på Otovo i Sverige.