Solkompaniet och Polhem Infra i satsning på utveckling av solkraftsparker

Foto: Solkompaniett

Solkompaniet och Polhem Infra har tecknat ett ramavtal i syfte att projektera, utveckla och bygga storskaliga solkraftsparker i Sverige. Avtalet möjliggör utveckling och byggnation av solkraftsparker med en uppskattad sammanlagd kapacitet upp till 600MW.

I avtalet ingår från start två projekt under utveckling av Solkompaniet med en uppskattad kapacitet om 100MW. I tillägg till Solkompaniets befintliga projektportfölj kommer Polhem Infra i sina kontaktnät aktivt arbeta för att ta fram solkraftsprojekt tillsammans med kommuner.

Sverige har goda förutsättningar för utveckling av solkraftsparker genom en kombination av ett väl utbyggt elnät i södra och mellersta Sverige och mycket god tillgång på mark. De största solkraftsparkerna i Sverige idag är 20 MW, men de kommer snabbt bli större. Branschorganisationen Svensk Solenergis prognos är att Sverige redan 2030 kommer ha en produktion på 18 TWh enbart från solkraftsparker.

Polhem Infra är ett investeringsbolag som ägs av tre AP-fonder (fotnot AP1, AP3 och AP4) med uppdraget att investera i och långsiktigt förvalta infrastruktur som bidrar till samhällsomställningen.

”Förnybar energiproduktion i form av solkraft utgör en viktig del omställningen för att kunna möta det snabbt ökande elbehovet i samhället. Att investera i solkraftparker ligger i linje med vårt uppdrag och möjliggörs genom ramavtalet med Solkompaniet.” säger Karin Karlström, VD för Polhem Infra.

”Att Polhem Infra väljer att investera i solkraftsparker och därmed snabbt tillföra ny elproduktion, där den behövs som mest, är viktigt för Sverige. Det kommer dessutom vara betydelsefullt för markägarna som ska arrendera ut sin mark att det är Polhem som kommer vara långsiktig ägare till parkerna”, säger Axel Alm, VD på Solkompaniet.