Vida Wachtmeister, Sverigechef på Otovo om solcellstrenderna 2023

Foto: Pexels

Året 2022 blev första året någonsin då investeringarna i förnybar energi var större än investeringar i olja och gas i Europa. Det ökade behovet av förnybar energi är märkbart påtaglig för hela solcellsindustrin, inte minst för solcellsbolaget Otovo, som finns på 13 marknader i Europa. Vida Wachtmeister, Sverigechef på Otovo sen september 2022, har tagit fram trender hon tror kommer dominera solcellsmarknaden under 2023.

Bolaget lanserar nu markinstallationer, vilket Vida menar är en av trenderna som kommer växa fram under 2023.  
  
“Nu kan solcellsintresserade som tidigare hindrats av regelverk eller lutning och area på sitt tak med fördel placera solcellerna på den plats i trädgården som ger mest ström för pengarna”, säger Vida Wachtmeister.  
  
Nästa trend som Vida förutspår är att privatpersoner i större uträkning kommer att hyra sina solceller istället för att köpa dem. Följden av sådana lösningar är att fler har möjlighet att skaffa solceller, vilket ökar intresset hos nya och yngre målgrupper på marknaden.

Den tredje trenden handlar om solcellsbatterier, att fler kommer att köpa tillhörande batterier till sin solcellsanläggning som tidigare varit mindre vanligt.