Campus Nynäshamn får förnyat stöd

Bild: Lasse Sahlin, utvecklingsledare Campus Nynäshamn Foto: Anna Moore

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ger Campus Nynäshamn förnyat ansvar att bedriva yrkeshögskoleprogrammet till Solenergitekniker.
 
”Vi har under de senaste åren arbetat med att utveckla vår unika solenergiutbildning, som nu på allvar kan påverka en mer hållbar framtid. Vi har slitit hårt för det här, och idag firar vi tillsammans med ett stort antal företag i hela landet. Kompetensförsörjningen är framtidens enskilt viktigaste pusselbit varför branschen tackar MYH för förtroendet”, säger Lasse Sahlin utvecklingsledare på Campus Nynäshamn. 

”Vi avser anställa 100 personer de närmaste åren med den kompetens som utbildningen på Campus Nynäshamn leder till. För vår utveckling och expansion är den här utbildningen direkt nödvändig.”, säger Haris Music Idola Solkraft   

Campus Nynäshamn är idag Stockholms läns enda Lärcentrum som erbjuder utbildning för vuxna i tre skolformer; högskola, yrkeshögskola och vuxenutbildning. Under de senaste tre åren har antalet studerande ökat från ca. 600 till 1200.  

I och med dagens beviljande från Myndigheten för yrkeshögskolan växer Campus Nynäshamn ytterligare och kan nu erbjuda en mängd olika utbildningsalternativ. 
Campus Nynäshamn är motor, mäklare och mötesplats för företag och studerande med mål att skapa kompetenstillväxt och innovation via möten mellan utbildning och arbetsliv. En mötesplats som ger möjlighet för kompetenshungriga från hela landet att förverkliga sina utbildningsdrömmar. Campus Nynäshamn erbjuder såväl platsförlagda som distansbaserade upplägg.